Op 4 maart 2020 organiseert Inagro de derde ‘Trefdag Biologische Landbouw’. Het groeiende marktaandeel van biologische landbouw maakt bio een interessante economische niche. Daarmee geraakt de achterliggende motivatie van de biologische consument en de biologische boer soms in de vergetelheid. Toch ligt daar de basis voor een blijvende en duurzame groei.

Kom naar de Trefdag Biologische Landbouw - Groeien in Balans - deel 2: waarom bio?
Biologische landbouw heeft een vaste plek in het winkelschap verworven. Volgens de GFK-cijfers besteedt de Belgische consument vandaag 522 miljoen euro per jaar aan biologische verse voeding. Opvallend is dat de consumptie het voorbije decennium sneller groeide in Wallonië (x 3) dan in Vlaanderen (x 2). Het marktaandeel voor bio in Vlaanderen blijft steken op 2,5 %, terwijl dat in Wallonië al ruim 6 % bedraagt. Groeien we ook inzake voeding uit elkaar? Duidelijk is dat achterliggende waarden meer en meer doorslaggevend zijn in het aankoopgedrag van de consument.
 
Biologische consument heeft zwak voor groenten

Aardappelen, groenten en fruit zijn samen goed voor 40 % van de biologische consumentenbestedingen. In gangbare teelt is dat slechts 23 %. Voor vlees is het net andersom: 25 % voor bio en 40 % voor gangbaar. Zuivel neemt zowel in bio als in gangbaar 20 % van het aandeel in. Ook graanproducten hebben iets meer aandeel bij bio (12 %) dan in gangbaar (9 %). Groenten, aardappelen en brood lieten de voorbije 5 jaar een gestage groei optekenen. Biologische groenten zijn met een marktaandeel van 9 % een topper in de gehele groentemarkt.

95 % van de Vlamingen koopt heel af ten toe wel eens iets bio. Toch wordt 60 % van de omzet gerealiseerd door de ‘regelmatige’ koper die minstens wekelijks voor bio kiest. Groenten zijn daarin andermaal een belangrijke trekker.

TrefdagBio1.png


Welke meerwaarde voor bio ?

In gesprek met gangbare landbouwers komt heel vaak de terechte vraag in hoeverre de consument meer wil betalen voor bio. Uit de GFK-studie blijkt dat biologische producten gemiddeld één derde duurder zijn dan hun gangbare equivalent. Groenten zijn vaak 50 tot 100 % duurder dan gangbaar. Tegenover die meerprijs stelt de consument ook specifieke verwachtingen. Daarop gaan we in tijdens het tweede deel van onze derde 'Trefdag Biologische Landbouw'. Wat verwacht de consument van bio en voor welke diepere waarden staat bio? Ook dat is ‘groeien in balans’.

 

> Meer informatie over de Derde Trefdag Biologische Landbouw kan je vinden via deze link.

 

Banner_TrefdagBio_2020.png