Verbeterde sensoren en dronetechnologie geven ons de kans om gewassen steeds nauwkeuriger op te volgen. Technologie die al in gebruik is bij granen wordt nu ook getest in aardappelen en vollegrondsgroenten. Zo kunnen we ziekten, plagen of de verwachte opbrengst beter monitoren. Om verder na te gaan wat nog mogelijk is, zoeken we landbouwers die samen met ons - op hun perceel-  een veldproef willen aanleggen.

Landbouwers gezocht voor de aanleg van veldproeven

Het Europese INNO-VEG-project wil de productie van vollegrondsgroenten en aardappelen duurzaam verbeteren. Inagro onderzoekt daarom samen met de internationale partners Adas, Arvalis en Delphy de mogelijkheden van remote sensing in de groente- en aardappelteelt. Zo bepalen we bijvoorbeeld de opbrengst en de kwaliteit van groenten met behulp van sensoren.

 

Landbouwers actief betrokken bij het onderzoek

De nieuwe inzichten die we verkrijgen, leiden tot snellere en eenvoudigere onderzoeksmethoden waarin je als landbouwer actief wordt betrokken. We willen proeven aanleggen op praktijkpercelen en de teeltwerkzaamheden uitvoeren met machines bij de landbouwer. Door de nauwe samenwerking met landbouwers kunnen we snel inspelen op praktische vragen.

 

Eerste resultaten aardappelen veelbelovend

In 2019 werden 48 proeven opgevolgd, zowel bij groenten als bij aardappelen. Figuur 1 toont de meetresultaten van een rassenproef aardappelen (tien rassen, vier herhalingen). Begin augustus vloog een drone over de proef en werd er per proefveld een gemiddelde NDVI-waarde bepaald (NDVI = Normalized Difference Vegetation Index). De NDVI-waarde geeft aan hoeveel bovengrondse biomassa er fotosynthetisch actief is, en dus nog goed aan het groeien is. Hoe hoger de waarde, hoe meer biomassa. De NDVI wordt vergeleken met een score voor afrijping, toegekend door ervaren veldwaarnemers op het perceel. Er is een duidelijk verband tussen de NDVI en de afrijping van de aardappelen (R2 = 0,95).

 

Figuur 1.png  

Vollegrondsgroentetelers gezocht voor proeven in 2020

Voor de proeven in 2020 zijn we nog op zoek naar vollegrondsgroentetelers die willen meewerken aan het project. Wij leggen samen met jou een proef aan en zorgen voor de opvolging. Vooraf voeren we een bodemscan uit op je perceel, waarvan het rapport gratis met jou wordt gedeeld. Tijdens de teelt volgen we de groei van het gewas op met behulp van een drone en veldwaarnemingen.

> Wil je samen met ons een proef aanleggen op je perceel? Neem dan contact op met Gies Van Den Daele via gies.vandendaele@inagro.be of 051 14 03 56.

 

Neem deel aan het innovatienetwerk

Om alle informatie te bundelen en de samenwerking tussen de verschillende landen te verbeteren, hebben we een innovatienetwerk opgezet. Het netwerk is vooral gericht op bedrijven en onderzoeksinstellingen, maar er is ook een forum waar je als landbouwer vragen kan stellen. Bedrijven en onderzoekers uit verschillende landen kunnen die vragen beantwoorden. Zo willen we de internationale kennis beter doorgeven en luisteren naar de noden en wensen van de vollegrondsgroenten- en de aardappelsector in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Deelname is gratis, meer info op www.inno-veg.org.    

Voor meer informatie rond precisielandbouw, contacteer:  

 

logo_innoveg.png

banner_innoveg.png