Een honderdtal landbouwers verzamelden op 17 februari in het PC De Craeye in Passendale voor een boeiende studienamiddag spruitkool. Een terugblik op 2019 en een vooruitblik op 2020 brachten telers, vertegenwoordigers en adviseurs heel wat nieuwe inzichten bij om het spruitkoolseizoen terug aan te vatten.

Boeiende studienamiddag spruitkool

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde het departement Landbouw & Visserij, in samenwerking met Inagro, Taco, Boerenbond, Ingro en PCG, de studienamiddag spruitkool. In Passendale verzamelden een honderdtal landbouwers, vertegenwoordigers en adviseurs voor een boeiende namiddag.

Na een terugblik op het teeltseizoen 2019 met aandacht voor de groeiomstandigheden en aangeleverde kwaliteit bij de industrie werd een blik geworpen op 2020. Naast een rassenoverzicht werd ook even stilgestaan bij de invloed van het nieuwe MAP op de spruitkoolteelt.

Als laatste onderdeel kwam ook gewasbescherming aan bod. Hoe zullen we erin slagen om met de overblijvende middelen een correcte en geslaagde insectenbestrijding uit te voeren en hoe bestrijden we slakken op een duurzame manier? Afsluitend werd ook stilgestaan bij spuittechniek, waarbij naast de spuitdoppen ook de invloed van het aanmaakwater van spuitvloeistof en het ideale tijdstip om te bespuiten aan bod kwamen.  

Wie niet op de studienamiddag kon aanwezig zijn, vindt hierbij de presentaties van de verschillende sprekers.

Gekoppelde thema's & sectoren: Groenten Open Lucht