In Vlaanderen zijn er zo’n 60 actieve pocketvergisters. Met onze Operationele Groep Pocketboer 2 brengen we uitbaters daarvan tweemaal per jaar samen bij lokale pocketvergisters om kennis en ervaring uit te wisselen en van elkaar te leren. Liet ook jij een kleine biogasinstallatie bouwen en ben je benieuwd naar ervaringen van andere uitbaters? Sluit gerust aan in Molenschot (NL) op 3 maart of in Beervelde op 5 maart!  

 
Pocketboeren wisselen kennis uit

Deze bijeenkomsten staan volledig in het teken van de landbouwer-uitbaters. Zij krijgen de gelegenheid om hun kennis en ervaring over de uitbating van hun pocketvergister te delen met collega’s. Vragen en uitdagingen die daaruit voortvloeien worden door de partners aangepakt of verder onderzocht. De bijeenkomst wordt telkens afgesloten met een bezoek aan de plaatselijke pocketvergister.  

Voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen, zijn: het ontwateren en ontzwavelen van het biogas, externe biogasopslag, maatregelen rond veiligheid, schuimdetectie, steun, …  
Hou er rekening mee dat deze bijeenkomsten gesloten en uitsluitend bedoeld zijn voor uitbaters van pocketvergistingsinstallaties en partnerorganisaties in dit project. Het doel is de uitbaters een platform te geven waar ze in een open en veilige sfeer hun ervaringen kunnen delen en behoeften aan onderzoek en ondersteuning kunnen formuleren.  
Ook tussen bijeenkomsten kunnen uitbaters blijvend vragen en ervaringen delen via een gesloten Facebook-groep.  
Meer info, of had je graag deelgenomen?  
Contacteer:  
Overweeg je om zelf aan pocketvergisting te doen?  
Naast de vermindering van de broeikasgasemissies stelt pocketvergisting de landbouwer ook in staat om zelfvoorzienend te zijn op het vlak van energie. Pocketvergisters staan momenteel voornamelijk bij melkveebedrijven, maar ook bij de varkens- en preisector zou kleinschalige vergisting mogelijk zijn. 
Ben je benieuwd of pocketvergisting voor jou een interessante investering kan zijn? Goed nieuws! Want in het project Pocket Power worden er gratis haalbaarheidsscans uitgevoerd in het voorjaar van 2020. Met behulp van een aantal hypotheses en enkele gerichte vragen kunnen we nagaan of jouw bedrijf voldoet aan de belangrijkste voorwaarden om van pocketvergisting een rendabele investering te maken.  
Contacteer daarvoor ook: 

20200017_VLAIO.jpg 

20200217_partnersPB.jpg