Minder vatbaar zijn voor trips is een sterke troef. Keuze voor een dergelijk ras wordt beloond. In een rassenproef late herfstprei vergeleken we dertien rassen. Nunton (Nunhems) en Poulton (Nunhems) zijn standaardrassen voor deze periode, maar ze zijn iets gevoeliger voor trips. Na de oogst is Poulton beter houdbaar dan Nunton. Oslo (Enza) is een nieuwkomer en is sterk tegen trips. Dat ras combineert een goede opbrengst met een goede houdbaarheid.

Rassenproef late herfstprei 2019 - trips

Zeer veel tripsschade

De herfstprei had dit jaar opnieuw veel last van de droogte en de hoge tripsdruk. De tripsbestrijding was in deze omstandigheden niet efficiënt genoeg. Als gevolg van tripsschade werd gemiddeld slechts 42,9% van de prei in de klasse Flandria gesorteerd. Likestar (Seminis), Oslo en Pluston (Nunhems) waren het sterkst tegen trips en sorteerden bijgevolg de meeste Flandria-prei. Oslo voldeed in alle opzichten. Pluston (Nunhems) is in deze periode minder vlot te schonen. Likestar moet tijdig geoogst worden voor behoud van kwaliteit en houdbaarheid. Mako Nice (Takii) en Stromboli (Hazera) waren het zwakst tegen trips.

Kwantiteit staat niet garant voor kwaliteit

Kwantitatief scoorden Chiefton (Nunhems), Kinstar (Seminis), Stromboli (Hazera) en SV3225ZL (Seminis) met meer dan 50 ton/ha het best. De houdbaarheid was over het algemeen beter dan bij de rassenproef vroege herfstprei. Cherokee en Oslo bewaarden duidelijk het best. Cherokee had te veel tripsschade. Chiefton en SV3225ZL kwamen het slechtst uit de bewaarproef. Ook Stromboli en Kinstar waren iets minder goed houdbaar.

Geen bladziekten

Deze rassenproef werd aangelegd in Rumbeke-Beitem op een zandleembodem. De voorteelt was aardappelen. Er werd geplant op 3 juli op een afstand van 65 cm tussen de rijen en op 9 cm in de rij. Er werd geoogst op 27 november, 21 weken na het planten. Bladziekten kwamen bij deze, tegen bladziekten normaal behandelde prei, niet voor. Deze prei werd niet beregend.

 

> Bekijk het volledige verslag van deze proef.