Met het bemestingsseizoen in het verschiet herhalen we kort even de afstandsregels tot waterlopen, zodat je het komende teeltseizoen niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Een opfrisbeurt, nu het MAP 6 al even in werking is.

Bemestingsseizoen in 't verschiet. Vergeet de bemestingsvrije zone niet!

Neem volgende regels in acht tijdens het bemesten:

  • blijf 5 meter van de waterlopen met categorie 0, 1, 2 en 3 met je bemesting (zowel dierlijke, kunstmest of andere meststoffen);
  • blijf 10 meter van deze waterlopen als jouw percelen gelegen zijn in VEN-gebied of als ze een hellingsgraad hebben van meer dan 8%.


Wat meer duiding…

De 1-meter teeltvrije zone is van toepassing op alle oppervlaktewaterlichamen. Dat zijn onder andere de bevaarbare waterlopen, de onbevaarbare waterlopen, de poelen en de grachten. De regelgeving houdt in dat er in de eerste meter naast een oppervlaktewaterlichaam:

  • geen grondbewerking wordt uitgevoerd;
  • geen bemesting wordt toegediend en
  • geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.

Zoals de naam al aangeeft, is het ook een teeltvrije zone. Op die strook mag dus geen productieve teelt voorkomen. Sinds 2018 wordt er ook gecontroleerd op de 1-meter teeltvrije zone via het Vegaplan-certificaat.      

2020-02-12-AM-1-meter teeltvrije zone_Kleur.png

De 5-meter bemestingsvrije zone geldt langs waterlopen van categorie 0, 1, 2 en 3. Langs die waterlopen is het niet toegelaten om stikstof- en fosfaathoudende meststoffen van gelijk welke aard (dierlijke, kunst of andere) uit te spreiden. Rechtstreekse bemesting door grazende dieren is in die strook wel toegelaten.    

Als je percelen hebt liggen in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en/of je percelen een hellingsgraad hebben van meer dan 8 %, dan wordt de bemestingsvrije zone uitgebreid tot 10 meter. De VEN-gebieden vind je terug via de website van Geopunt en op de verzamelaanvraag. In dit nieuwsbericht lees je er meer over.

Deze bufferzone van 5 meter heeft geen gevolg op de totale hoeveelheid mest die je op een perceel langs een waterloop mag aanbrengen. Om verwarring te voorkomen: de 1-meter teeltvrije zone zit in de 5-meter bemestingsvrije zone vervat.
 
2020-02-12-AM-allestroken_teeltvrijezonedef.png

Mestopslag op kopakkers

Er geldt ook een regel bij de tijdelijke opslag van vaste meststoffen op de kopakkers. Sla je vaste meststoffen tijdelijk op het land op, dichtbij een waterloop of perceelgrens, dan moet je een afstand aanhouden van minstens 10 meter. Zo voorkom je dat mestsappen buiten je perceel of naar de waterloop afvloeien bij neerslag.

Let zeker op bij hellende percelen. Je bent in alle omstandigheden verantwoordelijk om te voorkomen dat mestsappen afvloeien buiten je perceel, ook al heb je de afstandsregel gerespecteerd.  


VODKA-actie winterjaar 2019-2020

Sinds 2014 worden bepaalde gebieden extra gecontroleerd omwille van de slechte waterkwaliteit. Via aangekondigde en gebiedsgerichte controleacties zijn de controleurs meer aanwezig in de gebieden waar de waterkwaliteit in het recente verleden onvoldoende verbeterde. De controleploegen kijken onder andere naar de volgende zaken:

  • het op een correcte wijze opbrengen en tijdig onderwerken van de mest;
  • de bemestingsdosis;
  • het respecteren van de afstandsregels (5 of 10m) tot de waterlopen.


Vanaf 2018 werd al bijzondere aandacht gegeven aan de naleving van de teeltvrije zones. Een gewaarschuwd landbouwer is er twee waard!

Tijdens het winterjaar juli 2019 – juni 2020 loopt de VODKA-actie in de volgende gemeenten: Ieper, Vleteren, Poperinge, Langemark-Poelkapelle, Staden, Koekelare, Zwevegem, Anzegem, Meulebeke, Wortegem-Petegem, Oudenaarde, Kruisem, Boutersem, Glabbeek, Kortenaken, Hoogstraten, Merksplas, Peer, Bree, Kinrooi, Tongeren en Hoeselt. Lees meer op de website van VLM.

Meer info

Ruben Mistiaen
ruben.mistiaen@inagro.be
051 27 33 19

 

2019-10-04-AM-logowatertalk1.jpg