In de verschillende fases van de voedselketen worden bijproducten geproduceerd. Deze bijproducten bevatten vaak waardevolle eigenschappen, maar er duiken in de keten verschillende knelpunten op die de valorisatie van deze bijproducten bemoeilijken. Inagro heeft in het project BioBoost een rapport gepubliceerd over de beschikbare oogsttechnieken en de logistieke keten van bijproducten in de tuinbouw.

Nieuw rapport over oogsttechnieken en de logistieke keten van reststromen

Het rapport focust op zes gewassen: spruitkool, witloof, tomaat, bloemkool, bonen en erwten. De teeltmethode, de bijproducten en innovatieve toepassingen van de bijproducten worden toegelicht. Het doel van het rapport is om logistieke ketens uit te bouwen door de uitdagingen en knelpunten rond oogst en valorisatie van de geproduceerde bijproducten te verkennen.

De hoofdknelpunten zijn niet nieuw

De volgende knelpunten kwamen in het rapport naar voor:

  • Seizoensgebondenheid en kleine schaal. De meeste bijproducten worden geproduceerd in een vrij korte periode. Daardoor is het een uitdaging om een continu valorisatieproces te verzekeren, tenzij de bijproducten op een goede manier gestockeerd kunnen worden.
  • De kwaliteit en samenstelling van de bijproducten variëren sterk, afhankelijk van de variëteiten, oogstperiode en bodemcondities.
  • Vaak zijn speciaal aangepaste machines nodig om de oogstresten te kunnen oogsten.
  • Extra kosten voor het oogsten of andere innovatiepistes. Innovatie gaat samen met investeringen. Voor de primaire sector zijn dit extra kosten, tenzij de valorisatie een gunstige bijdrage levert aan het bedrijfsbudget.

 

20200211_Figuur1.JPG
Figuur1: Aangepaste oogstmachine voor spruitkoolstokken


Mogelijkheden

Er zijn twee mogelijkheden gevonden om richting opbrengsten te gaan in plaats van kosten op lange termijn:

  • Bioraffinage leidt tot potentiële producten met nieuwe bijproducten. In het kader van een zero-afvalbenadering is het raadzaam om naar de nieuwe bijproducten te kijken. Bijproducten kunnen bijvoorbeeld vaak gescheiden worden in een vloeibaar en een vezelachtig deel. Beide nieuwe bijproducten hebben verschillende valorisatiemogelijkheden.
  • Om succesvolle valorisaties te realiseren is het cruciaal om ketens en samenwerkingsverbanden op te zetten.


> Het volledige rapport kan gedownload worden op de BioBoost-website bij de publicaties.  


20200211_Figuur2.JPG

Figuur 2: Demonstratie met machine voor oogst van bloemkoolbladeren.


Meer info

Voor vragen over het project BioBoost en valorisatie van reststromen kan je terecht bij:

Audrey Miserez, E audrey.miserez@inagro.be of T +32 (0)51 14 03 01


Deze proef kadert in het Interreg-project BioBoost.

Houd onze projectwebsite in de gaten voor nieuws en resultaten van het project.


biobooost.png

The "BioBoost" project has received funding from the Interreg 2 Seas programme 2014-2020 co-funded by the European Regional Development Fund under subsidy contract No 2S01-038, the province of West Flanders and the province of South Holland.