De werken aan onze nieuwe onderzoeksserre Agrotopia op het dak van de kistenloods van REO Veiling gaan verder. In deze Agrotopia-update houden we je op de hoogte van de vorderingen met een beeld van de werken. We brengen ook het derde thematische interview uit de reeks van zes. In dat interview werpen Kris Declercq (burgemeester van Roeselare) en Leo Van Broeck (Vlaams Bouwmeester) hun licht op de relatie tussen de stad en landbouw en de rol die professionele stadstuinbouw daarin kan spelen.

Agrotopia-update februari 2020

Vorderingen bouw dakserre  

In de voorbije periode werden de eerste werken voor de aanleg van de technische buitenzone opgestart. De laatste voorbereidingen van het dak worden verder afgewerkt: de doorvoer van de sokkels is klaar en momenteel wordt de dakrand verder opgehoogd.

De dakserre wordt een voorbeeld van integratie van glastuinbouw in een stedelijke omgeving en het gebruik van reststromen uit de stad. Voor verwarming van de serre-afdelingen zullen we bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van restwarmte afkomstig van MIROM, de lokale afvalverbrandingsoven. Daarvoor voert MIROM momenteel uitbreidingswerken uit aan zijn warmtenet, zodat de dakserre daarop kan aansluiten.

Agrotopiaupdate_bouwwerken_februari2020.jpg


"Misschien hebben we naast een Bouwmeester ook een Landbouwmeester nodig"

Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck samenbrengen met burgemeester Kris Declercq van Roeselare levert meteen een spervuur aan meningen op hoog niveau op. En wat blijkt? Ze zitten helemaal op dezelfde golflengte. We moeten de ruimte slimmer benutten om meer plaats te maken voor échte natuur en kwaliteitsvolle landbouw.  

Leo Van Broeck: “Vlaanderen heeft vandaag 6 procent beschermde natuur. Dat moet naar 25 procent. In hoeveel tijd? Wel, de baksteen van de verkaveling zit nog maar 50 jaar in de maag van de Vlaming. Jaarlijks wordt 1 procent van de gebouwen vervangen en 60 procent van de gebouwen in Vlaanderen staan niet op de optimale plaats. Als die uitgewoond en versleten zijn en we zorgen voor instrumenten om die vervanging goéd te doen, staat binnen 60 jaar alles wél op de juiste plek. Dan is er een gezondere landbouw en meer ruimte voor natuur.”

4D-benadering

Kris Declercq: “Ruimte werd vroeger louter bekeken als een 2D-verhaal: we verdelen de aanwezige oppervlakte tussen de diverse belangen. Met 3D benutten we ook de hoogte. Maar tijd is de 4e en belangrijkste dimensie: hoe gaan we in de toekomst de verschillende belangen in de beschikbare ruimte positief verbinden om aan alle noden te blijven voldoen? Agrotopia kan daar een voortrekkersrol in spelen. Ecologie en economie zijn immers perfect te verenigen in de land- en tuinbouw.”

Leo Van Broeck: “Vandaag neemt landbouw veel ruimte in en kan gekeken worden hoe het rendement hier verder kan verhogen. Maar we mogen de sector ook niet stigmatiseren. We moeten opnieuw de geografische specialiteit van bepaalde bodems en voedselculturen laten primeren om circulariteit te krijgen. Lokaal verbouwen, zorgt voor een band met het platteland. Landbouw die het op minder ruimte doet, scoort bovendien ook financieel beter. Daarom moet er hier in Vlaanderen onderzoek worden gedaan om landbouw te stapelen en compacter en rendabeler te maken. Wervende voorbeelden zijn daarbij altijd sterker dan vermanende vingers.”

Landbouwmeester  

Kris Declercq: “Ik ben het eens met Leo dat we in plaats van te streven naar altijd maar meer moeten kiezen voor beter. Als beleidsmaker moeten we daarbij moed hebben én rust bieden, en dat combineren met kennis. Net daar zit de essentie van Agrotopia: weten waar de risico’s en de uitdagingen liggen en out-of-the-box op zoek gaan naar antwoorden. Misschien hebben we daarom naast een Vlaams Bouwmeester ook een Vlaams Landbouwmeester nodig, die aangeeft hoe we de sector kunnen versterken.”


Draagvlak creëren

Kris Declercq: “Door kennis uit te wisselen tussen de Bouwmeester, de Landbouwmeester en de politiek, kunnen we de land- en tuinbouwsector een ‘gezondheidskuur’ geven. Zoals Leo al zei is een pro-actieve benadering beter dan een defensieve. Agrotopia moet kennis en draagvlak creëren voor de vernieuwing in de land- en tuinbouw. We moeten eerst de sector ‘smarter’ maken. Dan zal er geen tegenstelling meer zijn tussen stad en landbouw.”

Leo Van Broeck: “Stadslandbouw is onderzoeken waar je landbouw kunt doen waar je het normaal niét zou doen. Als we verder ruimte zouden blijven innemen zoals we vandaag bezig zijn, zijn de gevolgen binnenkort niet meer te betalen. Maar we moeten de mensen goésting geven in die transitie en weten dat het ook kan ópbrengen. Draagvlak, daar moet je niet op wachten. Draagvlak moet je máken.”


Agrotopiaupdate_intKD_LVB_februari2020.jpglogo's crop oneventDisabled3f48aae1-df7c-4b20-95a1-ae1327a010f5=
Agrotopia wordt gerealiseerd met de steun van Inagro, Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse overheid via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds, REO Veiling en Europa via het EFRO Vlaanderen-programma. Het project “Crop on Top” ontvangt € 900.000 steun via het EFRO Vlaanderen-programma.


Gekoppelde thema's & sectoren: Glasgroenten