In het demonstratieproject ‘Goed drinkwater, het onzichtbare goud in een veeteeltbedrijf’ focusten Inagro, Hooibeekhoeve, Pluimveebedrijf en PVL de afgelopen twee jaar op waterkwaliteit in de veehouderij. Als afsluiter van dat project organiseerde Inagro op 6 februari een Belevingsdag water in de veehouderij. Ruim 100 deelnemers bezochten de minibeurs en volgden één of meerdere infosessies rond drinkwater. De presentaties van de infosessies vind je in dit nieuwsbericht.

Succesvolle Belevingsdag water in de veehouderij

Waarom is waterkwaliteit zo belangrijk en wat kan ik van mijn waterbron verwachten?

Op deze vragen antwoordden Anne-Sophie Vandevoorde en Dominique Huits tijdens hun infosessie. Ze informeerden de veehouders over de te verwachten kwaliteit van bijvoorbeeld ondiep grondwater of regenwater. Verder gingen ze in op het belang van een regelmatige wateranalyse en verduidelijkten ze hoe je zo’n wateranalyse zelf kunt interpreteren.

Ozon- en membraantechnologie, hoe werkt dat nu juist?
 
De afgelopen twee jaar werd op het Pluimveebedrijf in Geel ozontechnologie als drinkwaterbehandeling geëvalueerd. Kris De Baere (Pluimveebedrijf) lichtte tijdens zijn infosessies toe hoe die techniek nu juist werkt en wat de aandachtspunten zijn. Onderzoeker Sebastiaan Derese van UGent informeerde de veehouders vanuit zijn ervaring met membranen in waterbehandelingssystemen over deze opkomende technologie. Hij ging dieper in op de aandachtspunten als je beslist deze technologie te implementeren op je bedrijf.
 
Tot slot gaf An Cools (Inagro) de do’s en don’ts mee van aanzuren en ontsmetten. Belangrijkste boodschap in deze sessies was het belang van correct gebruik van deze verschillende chemische producten. Let vooral op met de combinatie van verschillende producten.

(Lees verder onder de foto.)

20200206_BelevingsdagWater_1.jpg

Diepdrainagewater iets voor jou?

An Cools (Inagro) informeerde de veehouders over de resultaten van het lopende VLAIO-project over het gebruik van diepdrainagewater bij varkens. Uit de resultaten van het project blijkt dat diepdrainagewater een oplossing kan bieden voor veel bedrijven. Toch zijn de hardheid, het bicarbonaatgehalte en de bacteriologie van het water de grootste aandachtspunten en is behandeling van het water vaak noodzakelijk. In het project slagen de meeste varkensbedrijven erin om met deze waterbron technisch goede cijfers te behalen en hebben ze altijd voldoende drinkwater voorradig op hun bedrijf.


Standhouders informeren veehouders over watervoorziening, -opslag en behandeling

Voor en na de verschillende infosessies brachten de veehouders een bezoekje aan de goed gevulde minibeurs. Verschillende waterbehandelingsfirma’s en bedrijven gespecialiseerd in wateropslag en watervoorziening tekenden present voor de minibeurs. Ze stonden de veehouders te woord en informeerden hen enthousiast over de verschillende technieken die een oplossing kunnen bieden op de verschillende watervragen. Met vragen omtrent wateranalyses en optimaal watergebruik konden de deelnemers terecht op de stand van Inagro. Zowel de verschillende laboanalyses als het nut van een wateraanwendingsplan werden er toegelicht.

 

(Lees verder onder de foto.)

20200206_BelevingsdagWater_2.jpg

Deze Belevingsdag water in de veehouderij werd georganiseerd in het Demonstratieproject ‘Goed drinkwater, het onzichtbare goud in een veeteeltbedrijf’ gefinancierd door het Departement van Landbouw en Visserij en in samenwerking met de projectpartners Hooibeekhoeve, Pluimveebedrijf en PVL. Op 13 februari vindt deze Belevingsdag Water nogmaals plaats in de Hooibeekhoeve in Geel. Inschrijven is mogelijk via deze link.

 

 

 

Logobanner_demonstratieproject_Drinkwater.jpg


Resultaten in de sessie 'Gebruik van Diepdrainagewater' zijn afkomstig uit het VLAIO-project "Bruikbaarheid van diepdrainagewater op varkensbedrijven".


Combinatielogo_VLAIO.jpg

 

 

 

Gekoppelde thema's & sectoren: Melkveehouderij | Pluimveehouderij | Varkenshouderij | Vleesveehouderij | Water