Het Algemeen Belgische Vlasverbond (ABV) viert dit jaar zijn honderdste verjaardag. Het wordt een jaar vol activiteiten die meerdere actoren in de vlaswereld met elkaar verbinden. Op donderdag 30 januari vond het kick-off event plaats van dit eeuwfeest. De locatie voor dit event, de One Campus van Barco, werd passend gekozen, omdat ook de vlassector de richting uitgaat van verdere digitalisering en automatisering.

Kick-off eeuwfeestjaar ABV

Vlas is een oeroude teelt, maar tegelijk springlevend. Vlas is een vezel met toekomst, wat het gewas vooral te danken heeft aan zijn veelzijdigheid. Iedereen kent vlas vanuit zijn textieltoepassingen, maar vlas kan ook voor heel wat andere technische toepassingen gebruikt worden. Het ecologische karakter van de teelt speelt ook een belangrijke rol en zorgt er mee voor dat linnen opnieuw populair is.

 

Startschot van eeuwfeest

In aanwezigheid van gouverneur Carl Decaluwé en heel wat binnen- en buitenlandse vertegenwoordigers van de vlassector, werd op donderdag 30 januari het startschot gegeven voor het eeuwfeest van het ABV, hét informatie- en kennisknooppunt voor de Belgische vlassector. Naast enkele speeches en inhoudelijke bijdrages, was er ook een ludiek intermezzo met stand-upcomedian Bert Kruismans.

 

Klaar voor nog eens 100 jaar!

Het inhoudelijke thema van het openingsevent was verdergaande digitalisering en automatisering in de vlassector. De sector wil tonen dat ze klaar is voor de komende 100 jaar. Inagro gaf samen met VITO en de Vlaamse overheid een toelichting over de stappen die de vlassector heeft gezet. Resultaten uit de Operationele Groep Flaxsense tonen de mogelijkheden rond de opvolging van vlaspercelen via satellietbeelden. En in het project Capsat wil de Vlaamse overheid informatie uit satellietbeelden gebruiken voor een beter landbouwbeleid.
 
 
Meer info
 
> Info over het eeuwfeest en de geplande evenementen is te vinden op de website www.abv2020.be.
 
 

> Lees ook "Vlas is (terug) in zijn sas".

 

Blog_ABV2020_2020_02_06.JPG

 

Foto: ABV

 

 

 

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw