Momenteel bevinden de meeste planten zich nog in een rustperiode. Dat is een geschikt moment om bomen te knotten of hakhout terug te zetten. In die periode is er namelijk geen grote sapstroom aanwezig in de planten, waardoor de planten niet afsterven bij knot- en terugzetwerkzaamheden. Beplanting knotten en terugzetten doe je best tussen begin november en eind maart.

Hout snoeien en verwerken

Bomen knotten en hakhout terugzetten

 • Knotten
  Recent aangeplante bomen kan je de eerste jaren best enkel uitdunnen. Na 6 tot 9 jaar mag je de bomen volledig terugzetten tot op de stam.
 • Hakhout
  Hakhout mag je terugzetten tot op grondniveau. Dat wil zeggen tot op 10 cm boven de grond. Vanuit de overblijvende stronken kunnen de slapende knoppen uitlopen. In het voorjaar vormen er zich dan nieuwe takken.

Snoeihout verwerken

Bij hakhoutbeheer komt vaak ook een aanzienlijk deel fijn takhout vrij. Dat kan je verhakselen en nadien composteren of gebruiken als mulch tussen de planten. Met dikkere takken kan je eventueel een takkenwal als omheining aanleggen. Zo zorg je bijvoorbeeld voor een nestplaats voor wezels, die op hun beurt nuttig zijn voor de bestrijding van woelmuizen, mollen of slakken op je bedrijf.

Snoeihout mag je niet verbranden in openlucht. Zo beperken we de uitstoot van fijn stof in de omgeving. Maar er zijn uitzonderingen:

 1. Plantaardige afvalstoffen verbranden, die afkomstig zijn van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden of van het onderhoud van landschapselementen, is wel nog mogelijk op voorwaarde dat de afvoer of de verwerking van het biomassa-afval ter plaatse niet mogelijk is, of als dat vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is. Zo blijft het bijvoorbeeld mogelijk om snoeiafval dat geïnfecteerd is met bacterievuur ter plaatse te verbranden in het kader van de bestrijdingsplicht van rooi- en snoeihout. Land- en tuinbouwers die snoeihout verbranden dat door bacterievuur besmet is, moeten een register bijhouden met vermelding van de datum van eerste vaststelling van besmetting en wanneer het geïnfecteerde snoeihout vernietigd is.
 2. Vuur maken in openlucht is toegelaten in natuurgebieden, als beheermaatregel en wanneer afvoer of verwerking van het biomassa-afval ter plaatse niet mogelijk is, of als fytosanitaire maatregel.
 3. Verbranden in openlucht is ook toegestaan wanneer nodig bij het beheer van bossen, als beheersmaatregel, als fytosanitaire maatregel of als onderdeel van een wetenschappelijk experiment.
 4. Verder is het ook toegelaten om droog, onbehandeld hout en onversierde kerstbomen te verbranden bij het maken van een open vuur in het kader van folkloristische evenementen.
 5. Droog, onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof verbranden voor het gebruik van een barbecuetoestel of voor het gebruik van een sfeerverwarmer is eveneens toegelaten.
 6. Na schriftelijke toestemming van de toezichthouder mag je ook dierlijk afval verbranden, zoals bepaald in het besluit ‘Dierlijke bijproducten en afgewerkte producten’.

In die uitzonderlijke omstandigheden moet je wel rekening houden met volgende afstandsregels:

 • Respecteer een afstand van 100 meter tot huizen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten, of plaatsen waar vlas te drogen wordt gelegd.
 • Hou minstens 25 meter afstand van bossen.

 

Meer info

Alle info over verbranden in openlucht kan je terugvinden op www.stookslim.be. Heb je nog een vraag? Contacteer Friedel Pil via friedel.pil@inagro.be of 051 27 33 95.

IMG_2503_lang.jpg