In 2019 legden we een rassenproef met courgettes in minitunnel aan. In deze proef vergeleken we negen rassen. Tosca (Clause) staat wat onder druk, omdat er soms kwaliteitsproblemen optreden in het handelskanaal. Explorer (Gautier) scoorde best, Tosca en Ariane (Gautier) sloten goed aan. Ariane en Explorer (Gautier) zijn gevoelig voor legeren. Tosca, Ariane en Explorer hadden later in de productie nagenoeg geen mannelijke bloemen. Quios (Syngenta) had wel een ruim aanbod aan mannelijke bloemen, met opbrengst die 3% lager lag dan die van Tosca.   

  
  
Resultaten rassenproef courgette minitunnel 2019

Veel zijscheuten bij Manureva en Samos       

De proef werd geplant op 8 april. Het klimaat werd gestuurd door met een mes openingen te maken in de tunnels. De minitunnels hebben ruim 7 weken dienst gedaan. Op 16 mei werden de folie en ook de zijscheuten verwijderd. Vooral bij Manureva en Samos vroeg dat veel extra handwerk.    

Vroegheid    

We plukten de eerste vruchten op 29 mei en de laatste op 15 juli, dus na een productieperiode van bijna zeven weken. Vroegheid kan een meerwaarde betekenen in deze teelt. Na een kleine twee weken productie werden er bijna 7 vruchten per plant geoogst bij Explorer. Sanabria en Tosca volgden met circa 5,5 vruchten per plant.    

Mannelijk bloei onder minitunnel is moeilijk te doorgronden       

Er wordt gesteld dat lage nacht- en etmaaltemperaturen 5 tot 6 weken vóór de bloei een beperkende factor zijn bij de aanleg van mannelijke bloemen. In deze proef zien we dat de productie van mannelijke bloei bij alle rassen ruim voldoende was in de eerste helft, ondanks lage temperatuurminima. In de tweede helft hadden de meeste rassen wel last van een tekort, of erger nog, een volledige afwezigheid van mannelijke bloemen. Dat kan een gevolg zijn van stress veroorzaakt door hoge temperatuurmaxima. Temperaturen hoger dan 30°C zijn zelfs voor een courgetteplant niet evident.        

courgette mannelijke bloem klein formaat.jpg
Foto: mannelijke bloem met bestuiver (hommel)    

> Bekijk het volledige verslag van deze proef.    

   
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie | Groenten Open Lucht