Waardeert jouw bedrijf nutriënten (N, P, K…) op tot herwonnen meststoffen door middel van innovatieve technologieën? Wil je graag een promovideo daarrond? In het kader van ons ReNu2Farm-project kunnen we jouw succesverhaal in de kijker plaatsen. Is je interesse gewekt? Lees dan zeker verder en stel je kandidaat!

Jouw promovideo maken wij - voor meststofproducenten met nutriëntenrecuperatie

Promovideo rond jouw succesverhaal  

We kunnen 5 promotievideo’s over succesverhalen ontwikkelen met projectmiddelen. Die succesverhalen zijn bedrijven die nutriënten (N, P, K…), al dan niet uit dierlijke mest, door middel van innovatieve technologieën opwaarderen tot herwonnen of gerecycleerde meststoffen. Misschien zet één van die promovideo’s wel jouw succesverhaal in de kijker!  

Handig meegenomen dat jij en jouw bedrijf achteraf deze video ten volle kunnen benutten. Ook wij zullen je video achteraf delen als succesverhaal in verschillende symposia, presentaties, netwerken… binnen het domein van nutriëntenrecuperatie. Op die gelegenheden verwachten we producenten, verhandelaars, transporteurs, landbouwers…  

Informatie die we, in samenspraak met jou, graag willen beschrijven in onze promotievideo’s, is:

  • het startmateriaal
  • welke nutriënten je recupereert
  • de regio (op projectniveau) waarin jouw bedrijf zich bevindt.
     

Interesse? Stel je kandidaat!  

Recupereert jouw bedrijf nutriënten tot herwonnen meststoffen en zou je graag een gratis promotievideo laten maken?  

>> Reageer vóór 20/02 via deze link.
 

Meer info  

Met vragen hierrond of voor meer informatie over nutriëntenrecuperatie en herwonnen meststoffen in het algemeen kan je terecht bij:

Ons ReNu2Farm-project en de rol van promovideo’s erin  

Dit Interreg NWE-project heeft als doel om de recuperatie van de nutriënten stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) te verhogen. Tot nu toe gebruiken landbouwers voornamelijk onbewerkte, dierlijke mest en kunstmest. Voor P-kunstmest hangt de Europese Unie (EU) sterk af van import. Bovendien vraagt de productie van N-kunstmest veel energie. Paradoxaal genoeg zijn er in Noordwest-Europa (NWE) verschillende regio’s met een overschot aan nutriënten.  

Er bestaan echter al technieken voor de recuperatie van nutriënten en productie van herwonnen meststoffen, maar die worden tot nu toe amper door landbouwers gebruikt. Binnen dit project willen we graag professionele promotievideo’s maken van bedrijven die al meststoffen produceren uit gerecupereerde nutriënten. Die bedrijven fungeren dan als succesverhalen. Die promotievideo’s tonen aan andere producenten, meststoffenhandelaars, landbouwers … de voordelen van en mogelijke kansen voor herwonnen meststoffen. Op die manier willen de onderzoekers het doel realiseren om het gebruik ervan te verhogen.  


 

Dit nieuwsbericht kadert in het Interreg NWE-project ReNu2Farm.
 

LogobannerReNu2Farm_20200130.jpg