In 2019 legden we een rassenproef aan met courgettes voor vroege teelt in de plastic serre. Ariane en Explorer combineerden een vitaal gewas met een hoge productiviteit. De vruchten kregen een goede beoordeling en kwamen voortreffelijk uit de bewaring. Wel was het aanbod aan mannelijke bloemen eerder problematisch. De rassen Aloha, Quios, Sanabria en CV 8168 volgden met ongeveer vijf vruchten per plant minder.   

  
Resultaten rassenproef courgette grote plastiekserre 2019

Te weinig mannelijke bloemen bij toppers Ariane en Explorer   

Ariane en Explorer scoorden met een vitaal gewas en een hoge productiviteit. Maar er waren hele periodes zonder mannelijke bloemen... De vruchtkwaliteit was wel goed en de vruchten kwamen voortreffelijk uit de bewaring. Na deze twee rassen volgden Aloha, Quios, Sanabria en CV 8168 met ongeveer vijf vruchten per plant minder. Quios scoorde ook met zijn ruim aanbod mannelijk bloemen, in tegenstelling tot Aloha en Sanabria. De vruchtkwaliteit na bewaring was vooral bij Quios iets minder goed door de combinatie van een minder stevige hals en een oneffen vruchthuid.
  

Manureva en Tosca waren de minst presterende rassen   

Op het vlak van opbrengst kon Manureva behoorlijk aansluiten bij de andere rassen, maar de sortering was ongunstig. De vruchten waren te lang en te smal, waardoor 14 stuks per kist moeilijk haalbaar was. Tosca moest inleveren, zowel op het vlak van opbrengst als op bewaarbaarheid van de vruchten. Het aanbod aan mannelijke bloemen was wel vrij gunstig.     

Geen problemen tijdens de teelt   

De teelt verliep in gunstige omstandigheden in een plastic serre met sturing van het klimaat en de fertigatie. Op 18 maart werden vierweekse planten geplant aan 104 planten per are. De planten werden bij de opkweek niet bijbelicht. De eerste vruchten werden geplukt op 28 april. Spitse vruchten vormden in 2019 geen echt probleem. Ook het aantal afwijkende vruchten, zoals bruintjes en geeltjes, die te linken zijn aan stress, viel heel goed mee.   

Goede opbrengst   

Er werden per week gemiddeld 2,6 vruchten per plant geoogst. In week 4 en 7 van de productie piekte de opbrengst met gemiddeld ruim 3,5 vruchten per plant. Na iedere productiepiek kregen we een sterke terugval. Op 4 juli werd er een laatste maal geplukt. Zo werd ruim 9 weken lang geoogst.     

> Bekijk het volledige verslag van deze proef.   

  
Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Groenten Open Lucht