Boeren langs waterlopen is niet altijd evident. Naast alle andere wetgeving moet je langs oppervlaktewaterlichamen ook rekening houden met bufferafstanden tot de waterlopen. Maar waar gelden welke regels? In dit nieuwsbericht zetten we alles nog eens op een rij.

Afstandsregels langs oppervlaktewaterlichamen: waar geldt wat precies?

De geldende regels langs oppervlaktewaterlichamen zijn afhankelijk van de categorie van de waterloop. Er zijn heel wat regels waaraan je moet voldoen, maar op welke waterloop geldt welke regelgeving? Onderstaande figuur geeft de wetgeving weer rond afstandsregels langs oppervlaktewaterlichamen (een ruimere noemer waaronder waterlopen hun plaats vinden). De regelgeving is van toepassing op alle oppervlaktewaterlichamen, maar…2019-01-09_allestroken_teeltvrijezoneknip.png


Controles

Bij de controles op het terrein ligt de focus op de oppervlaktewaterlichamen die zijn opgenomen in het Grootschalig Referentie Bestand (GRB). In dat GRB zijn de oppervlaktewaterlichamen opgedeeld in twee kleuren, blauwe en paarse stippellijn of arcering. Bij de blauw ingekleurde oppervlaktewaterlichamen wordt gecontroleerd op de bemestingsvrije zone en de 1-meter teeltvrije zone. Bij de paars ingekleurde oppervlaktewaterlichamen wordt gecontroleerd op de 1-meter teeltvrije zone. Via het e-loket kan je raadplegen welke kleur een waterloop is toebedeeld.

Bij vaststelling van inbreuken kan een proces verbaal opgemaakt worden, met mogelijks een boete tot gevolg.

2019-01-10-AM-kaartverzamelaanvraag.jpgMeer info

Heb je nog vragen, dan kan je contact opnemen met Tom Van Nieuwenhove via tom.vannieuwenhove@inagro.be of 051 27 33 92.