De droogte in 2019 was minder precair dan in 2018. In het voorjaar legden we een proef aan met negen bloemkoolrassen voor de industrie. We vergeleken nadien de resultaten. Het gekende ras David (Syngenta) kwam als vroegste uit deze proef en scoorde goed. De nieuwkomer Java (Syngenta) was in vergelijking groeikrachtiger en scoorde kwalitatief nog beter. Fortaleza (Seminis) en Gohan (Syngenta) bevestigden. Het nog iets latere Giewont (Seminis) scoorde uiteindelijk het best, want dat ras combineerde de hoogste opbrengst met een uitstekende rooskwaliteit.

Resultaten rassenproef bloemkool zomer industrie 2019

Andere rassen in proef minder goed

Denton (Sakata) en Jubera (Seminis) waren productief en gaven minder vaste roosjes. Durok (Clause) viel in deze proef volledig tegen door mosvorming. SVAC7133 (Seminis) moest niet worden afgedekt om wit te blijven, maar de productie en de kwaliteit van de roosjes waren ondermaats.

 

Eisen industrie
 
Belangrijke parameters zijn een hoge productie in combinatie met een witte kleur, mooie ronde, kleine en vaste roosjes, een zo kort mogelijk oogsttraject en gewaskenmerken, zoals zelfdekkendheid en lage gevoeligheid voor ziekten.
 

 

Beregening nodig vanaf de oogst

2019 was opnieuw warm en zeer droog. Om een goede productie te halen, werd in deze proef vier keer beregend met in totaal 84 mm water.
 

 

Normaal teeltverloop 2019
 
We plantten op 15 april (70 cm x 51 cm) op een zandleembodem met als voorvrucht korrelmaïs. Koolvlieg werd bestreden met Tracer op de plantbakken. We dienden 600 kg/ha patentkali toe. De stikstofbemesting bestond uit 500 kg/ha ammoniumnitraat, toegediend als bandbemesting tijdens het planten. Later in het groeiseizoen werd er na bodemstaalname en op advies niet meer bijbemest. De oogst begon op 1 juli en eindigde op 22 juli.

 

grafiek.jpg

 

Figuur: Ton roosjes/ha per kwaliteitsklasse. (Kwaliteitssortering volgens koolkwaliteit voor de verse markt.)

 

> Bekijk het volledige verslag van deze proef.

 
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie | Groenten Open Lucht