Kan een adequaat beheer van de bodembiodiversiteit bijdragen tot de aanpak van de huidige economische, sociale en milieutechnische uitdagingen in de landbouw? Dat is de centrale vraag in het project SoildiverAgro. Om een beter beeld te krijgen van de agronomische problemen waarmee aardappel-, tarwe- en groentetelers in Europa te maken krijgen, doen we een oproep om enkele vragen te beantwoorden.

Enquête over de aardappel-, tarwe- en groenteteelt in België

Het SoildiverAgro-project doet onderzoek naar nieuwe praktijken en teeltsystemen die de biodiversiteit in de bodem verbeteren met als doelen:

  1. het gebruik van externe productiemiddelen (zoals brandstof, water, meststof,…) verminderen;
  2. de productie en de kwaliteit van de gewassen verhogen;
  3. de levering van ecosysteemdiensten (zoals bodemvruchtbaarheid, vastlegging van koolstof in de bodem,…) verbeteren;
  4. de stabiliteit en veerkracht van de EU-landbouw verhogen.

Enquêtes om proefopzet uit te werken

Om een beter beeld te krijgen van de agronomische problemen waarmee landbouwers en meer specifiek aardappel-, tarwe- en groentetelers in Europa te maken krijgen, stelden de projectpartners vragenlijsten op, één voor elk type teelt.
 
Ook in België willen we nagaan wat de grootste knelpunten zijn. We willen weten welke alternatieve praktijken in bodembewerkingen, bemestingstechnieken, methoden voor bodembehoud/–bescherming en ziekte- en plaagbeheersing volgens jou het beste resultaat kunnen opleveren om dergelijke problemen aan te pakken. Deze informatie zal ons helpen om proefvelden te ontplooien. Jouw mening zal dus doorslaggevend zijn!
 
Graag willen wij, de Belgische projectpartners (Inagro, PSKW, ILVO en POMONA), alle belanghebbenden in de sector - zoals landbouwers, adviseurs, onderzoekers, beleidsmakers, landbouworganisaties, ngo’s en verwerkende bedrijven - vragen om de volgende vragenlijsten in te vullen:
 
Meer info?
Jasper Vanbesien
T. 051 14 03 06  


Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie | Groenten Open Lucht