Smartfarmingtechnieken zijn niet langer sciencefiction. Dankzij een samenwerking tussen Inagro en Vantage-Agrometius kan je een bodemscan aanvragen bij Inagro om de elektrische geleidbaarheid, pH en organische stof te bepalen. Naast de scan zullen we ook grondstalen nemen op locaties in het perceel. Wij bieden samen met de bodemscan ook gepersonaliseerd advies. Zo krijg je bijvoorbeeld plaatsspecifiek bekalkingsadvies. Zo bekom je een optimale pH op iedere plaats in het perceel.

Gedetailleerd bodemadvies via bodemscans? Inagro kan je helpen!

Precisielandbouwtechnieken doen stilaan hun intrede in de Vlaamse landbouw. Ze spelen in op variaties tussen verschillende percelen en binnen één perceel. Eén van die technieken is een bodemscan. Met een bodemscanner kunnen we de variatie van bodemeigenschappen (zoals elektrische geleidbaarheid, pH, organische koolstofgehalte en hoogte) in kaart brengen via verschillende sensoren. Vanuit die gegevens kunnen taakkaarten opgesteld worden die de landbouwer helpen om een perceel plaatsspecifiek te bewerken. Zo kunnen we zones opstellen met verschillende dosissen meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen.

Foto1.jpg    

Variatie IN een perceel opvolgen.

 

Het perceel moet goed berijdbaar zijn met de tractor om een bodemscan uit te voeren. Afhankelijk van het type grond wordt de scan het best uitgevoerd op een stoppel na de oogst of op een braakliggend perceel voor het zaaien/planten. Een scan is ook mogelijk bij lichte vorst.

 

Elektrische geleidbaarheid

De elektrische geleidbaarheid is een belangrijke parameter om op te volgen. Ze is namelijk gerelateerd aan verschillende bodemeigenschappen, zoals bodemtextuur, vochtgehalte, verstoorde lagen en bodemcompactie.

 

pH

De zuurtegraad of pH van de bodem bepaalt in sterke mate de beschikbaarheid van voedingselementen in de bodem en de opneembaarheid ervan door het gewas. De pH-sensor bepaalt al rijdend elke 10 seconden de zuurtegraad van een bodemstaal. Afhankelijk van de rijsnelheid kan bij deze sensor om de 20 tot 30 meter een staal genomen worden. Door middel van een bodemscan met pH-meting kunnen we een plaatsspecifiek bekalkingsadvies opstellen. Zo bekom je een optimale pH op iedere plaats in het perceel.  

 

Organisch koolstofgehalte

Organische koolstof speelt een hoofdrol in de goede werking en de vruchtbaarheid van de bodem. Het organische koolstofgehalte kunnen we al rijdend bepalen met behulp van een spectrometer. Die sensor meet daarvoor iedere seconde het reflecterende licht van de bodem.    

Foto2.jpg

Hoogteprofiel

Vanuit de GPS-gegevens van de scanner kunnen we hoogtekaarten opstellen. Daaruit kunnen we een kilverplan opstellen om de afwatering van het perceel te verbeteren. Het hoogteprofiel kan ook een leidraad zijn bij de aanleg van drainage.

Foto3.jpg    

Kaart met EC-waarde (op twee dieptes), organische stof en pH.

Wat haal ik er als landbouwer uit?

Een bodemscan van een perceel heeft zowel op korte als op lange termijn voordelen:
  • op korte termijn kunnen we we de probleemzones in kaart brengen en kunnen we correcties uitvoeren. Daarvoor stellen we taakkaarten op voor een plaatsspecifiek composterings- en bekalkingsadvies. Zo kan jij de middelen optimaal inzetten op een perceel, wat zorgt voor een hoger rendement.
  • op lange termijn kunnen we het perceel indelen in verschillende managementzones. Dat is zeker nuttig bij percelen met een sterke variatie in textuur binnen het perceel. Afhankelijk van grondsoort kan je variabel planten/zaaien en bemesten. Tot slot kunnen we ook bodemherbiciden variabel toedienen, zodat we onkruiden maximaal bestrijden terwijl gewasschade beperkt blijft.

 

Kennismaking met bodemscans mogelijk via Inagro

Dankzij een samenwerking tussen Inagro en Vantage-Agrometius kan je een bodemscan aanvragen bij Inagro om de elektrische geleidbaarheid (bouwvoordiepte: 0-30 cm; en wortelzone: 0-90 cm), pH en organische stof te bepalen. Naast de scan zullen we ook grondstalen nemen op locaties in het perceel.
 
Wij bieden samen met de bodemscan ook advies aan bij de interpretatie van de resultaten. Dankzij het Leader-Westhoek-project ‘Aan de slag met Smartfarming’ kunnen wij landbouwers uit de Westhoek de bodemscan aanbieden tegen een sterk verminderde prijs.
 
Als je graag een bodemscan wil laten uitvoeren op jouw perceel, contacteer ons dan via klantenservice@inagro.be of 051 27 32 00.
 
Voor meer informatie rond precisielandbouw, contacteer

Foto4.jpg    

Gekoppelde thema's & sectoren: Aardbeien | Akkerbouw | Bodem En Bemesting | Groenten Open Lucht | Smartfarming