Spruitjes, je houdt ervan of je veracht ze... Maar de teelt is onlosmakelijk verbonden met ons land. De spruiten zelf interesseren ons niet in ons pas gestart project, de stokken waar de spruiten aan groeien wel. Elke beteelde hectare levert ons 18 tot 25 ton spruitkoolstokken op, goed voor een totaalgewicht van ongeveer 51.600 ton in Vlaanderen. Hoog tijd om die reststroom hoogwaardig te valoriseren. We zetten in dit project in op het multifunctionele landbouwmodel waarbij het landbouwbedrijf een rol krijgt als leverancier van grondstoffen voor andere industrieën.

Benieuwd naar 'Ontspruitende spruitkoolstokken'?

Het nieuwe project heet voluit "Ontspruitende spruitkoolstokken, vierkantsverwaarding van een agroreststroom". We scheiden de verschillende delen van de spruitkoolstokken, zodat we twee stromen bekomen: vezels en sap. De vezels kunnen dienen als grondstof voor papier, waardoor deze sector een totaal nieuwe grondstof gebruikt voor zijn productie. Het sap bestaat uit verschillende hoogwaardige componenten die bijvoorbeeld ingezet kunnen worden in de oleochemie voor de productie van onder andere zepen, kaarsen en smeermiddelen. Spruitkoolstokken verwaarden kan zorgen voor nieuwe linken tussen diverse topsectoren in Vlaanderen.


Opbouw project

Het project wordt onderverdeeld in zes werkpakketten.

  • Werkpakket 2 focust op de oogst en logistiek van de spruitkoolstokken. In plaats van de spruitkoolstokken in te werken, worden ze van het land verwijderd. In dit werkpakket gaan we na wat de impact daarvan is.
  • De volgende stap in het verwerkingsproces (werkpakket 3) is de vezels ontsluiten en het sap verkrijgen uit de spruitkoolstokken.
  • De stap tot een vermarktbaar product zit vervat in werkpakket 4, de ketenontwikkeling.
  • In werkpakket 5, de rendabiliteitsstudie, wordt een inschatting gemaakt van alle kosten en een waarde bepaald voor de verschillende producten.
  • In werkpakket 6 komen een aantal activiteiten aan bod die dienen om de opgedane kennis te delen met een breed publiek.
  • Alle werkpakketten worden gecoördineerd vanuit het projectmanagement (werkpakket 1).
 
 
20200108-Spruitkool.jpg
 
 
Dit project is een partnerschap tussen Inagro, UGent, Tectero en StoraEnso. Samen bekijken ze de uitdagingen, de mogelijkheden en uiteindelijk of dit financieel haalbaar is voor alle partijen.
 
VClogoliggendNL.png

Gekoppelde thema's & sectoren: Energie En Groene Grondstoffen | Groenten Open Lucht