Zes landen willen samen teeltspecifieke bloemenmengsels ontwikkelen om de bestuiving van teelten te verhogen en de biodiversiteit aan bestuivers te ondersteunen. Ze slaan daarvoor de handen in elkaar in het internationale consortium rond het Interreg-project BEESPOKE. Ook jij kan meewerken. In dit nieuwsbericht lees je hoe!

Verbeterde bestuiving van veldbonen: telers gezocht

Aan het Interreg-project BEESPOKE nemen zes landen deel: het Verenigd Koninkrijk, België, Nederland, Duitsland, Denemarken en Zweden. Het consortium heeft als doel teeltspecifieke bloemenmengsels te ontwikkelen om enerzijds de bestuiving van teelten te verhogen en anderzijds de biodiversiteit aan bestuivers te ondersteunen. De bloemenmengsels worden samengesteld op maat van de teelt en houden maximaal rekening met de gekende bezorgdheden vanuit de sector.

 

Help jij de bestuiving van veldbonen verbeteren?

Inagro zal zich samen met enkele partners uit het consortium toeleggen op de verbetering van de bestuiving van veldbonen. Drie jaar lang zullen we metingen rond bestuivingstekorten uitvoeren op geselecteerde percelen. Daarvoor zijn we op zoek naar landbouwers die willen meewerken.

Om het onderzoek uit te voeren zijn we op zoek naar percelen die gelegen zijn in regio’s met weinig tot veel perceelsranden, bloemenranden en houtige landschapselementen. We zoeken percelen in het hele gamma tussen die twee uitersten.

In eerste instantie zoeken we percelen waar er in 2020 veldbonen (of een mengteelt met veldbonen) zullen staan als hoofdteelt en waar Inagro metingen rond vruchtzetting en aanwezigheid van bestuivers mag uitvoeren, zonder dat er een bloemenmengsel aan te pas komt.

Vanaf de zomer van 2020 zullen we ook een aantal telers zoeken die tegen vergoeding een bloemenrand met het specifieke mengsel willen inzaaien in functie van metingen in 2021.

Wil je graag meewerken? Laat het ons weten door dit invulformulier in te vullen. We zullen dit formulier gebruiken om landbouwers te selecteren. De gegevens die je achterlaat zullen niet verder gebruikt of verspreid worden.

 

2019-12-18-AM-beespoke.jpg