Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij ook dit jaar een studienamiddag zachtfruit. We starten met een overzicht van de residuen die op aardbeien worden teruggevonden. Vervolgens worden residureducerende maatregelen in de bestrijding van plagen en ziekten voorgesteld. Kunnen er minder gewasbeschermingsmiddelen toegepast worden met behoud van dezelfde kwaliteit? Daarna komt de biologische bestrijding aan bod. Hoe is dit gelopen afgelopen teeltseizoen? Zijn er nieuwe ontwikkelingen op komst? Tot slot worden voor de vollegrondsteelt verschillende rassen besproken en beredeneerd bemesten in het kader van IPM.

Het belooft een boeiende middag te worden en we hopen iedereen te mogen verwelkomen!

Studienamiddag duurzame gewasbescherming
Programma:

13:15 u: Ontvangst met koffie

13.30 u: Residuen op aardbei - Rik Decadt, REO

13.45 u: Residureducerende maatregelen in de bestrijding van plagen en ziekten - Iris Van Poucke en Gert Voeten, Delphy België

14.45 u: Biologische bestrijding in de teelt van aardbeien: ervaringen van afgelopen teeltseizoen en nieuwe ontwikkelingen - Eline Braet, Biobest & Jeroen Van Isacker, Koppert

15.30 u: Pauze met broodjes

16.00 u: Vollegrondsteelt volgens de principes van IPM: beredeneerde bemesting en rassenkeuze - Miet Boonen en Nicole Gallace, PCFruit

BB_logo_2019.png

Praktisch:
Datum:
dinsdag 14 januari 2020
Begintijd:
13u15
Eindtijd:
17u00
Locatie:
REO veiling, Oostnieuwkerksesteenweg 101, Roeselare
Kostprijs:
Deze studienamiddag is gratis voor leden Boerenbond.
Inschrijven:
 Deze studienamiddag komt in aanmerking voor de bijscholing fytolicentie. Breng uw identiteitskaart mee!
Activiteit fytolicentie. Breng je identiteitskaart mee!

Activiteit fytolicentie. Breng je identiteitskaart mee!
Gekoppelde thema's & sectoren: Aardbeien