In MAP 6 worden percelen geklasseerd in vier gebiedstypes (groen, geel, oranje en rood). Voor je eigen percelen weet je doorgaans wel tot welk gebiedstype ze behoren. Voor percelen in pacht is dat niet altijd het geval. In dit nieuwsbericht leggen we uit waar je kunt vinden welk gebiedstype van toepassing is.

Gebiedstypes groen, geel, oranje of rood. Waar vind ik waar mijn perceel ligt?

In MAP 6 wordt niet meer gesproken van "focus- of niet-focusgebied". Vlaanderen werd ingedeeld in vier gebiedstypes: groen, geel, oranje en rood. De groene gebieden zijn die met de beste waterkwaliteit. De rode gebieden hebben de slechtste waterkwaliteit. Voor ieder gebiedsytpe zijn er andere regels. Daarom is het van belang te weten in welk gebied een perceel ligt.

 

Waarom van belang?

 1. In oranje en rode gebieden zijn de mestrechten gekoppeld aan de teelt (aangever 31 mei moet dezelfde zijn als die van 1 januari).
 2. Het transport van VLOEIBARE dierlijke mest naar een ontvanger met percelen in rode of oranje gebieden wordt verplicht met AGR-GPS (niet noodzakelijk een erkend vervoerder), OOK voor de percelen in groene of gele gebieden. Ook de afname van effluent uit de mestverwerking met een burenregeling valt onder bovenstaande verplichting.
 3. Er geldt een dalende bemestingsnorm in oranje (-5%) en rode (-10%) gebieden.
 4. Er geldt een stijgende verplichting voor het areaal vanggewassen in oranje (+5%) en rode (+10%) gebieden.
 5. Vanaf 1 augustus moet ELK vervoer van vloeibaar dierlijke mest in oranje en rode gebiedstypes naar akkerland via een erkende vervoerder gebeuren met AGR-GPS. Dat geldt zowel voor drijfmest als voor effluent. Het vervoer naar grasland kan wel zelf gebeuren.

 

Opzoeken via Geopunt

Via de website geopunt.be kan je opzoeken in welk gebiedstype een perceel ligt. Als achtergrond kies je best "hybride" (luchtfoto met stratenplan).

 1. Ga naar geopunt.be.
 2. Kies in het keuzemenu rechts voor 'landbouw, visserij en economie'.
 3. Kies vervolgens 'landbouw'.
 4. Selecteer 'gebiedstypes nitraat mestdecreet'.
 5. Ga naar 'mijn selecties'. (zie onderstaande figuur)
 6. Klik op het half gevulde bolletje. (zie onderstaande figuur)
 7. Wijzig de transparantie. (zie onderstaande figuur)
20191220_CVBBWV_Gebiedstypes_mijn_selecties.jpg


20191220_CVBBWV_Gebiedstypes_wijzig_transparantie.jpg


20191220_CVBBWV_Gebiedstypes_verlagen_transparantie.jpg