In MAP 6 worden percelen geklasseerd in vier gebiedstypes: groen, geel, oranje en rood. Vanaf 2021 is er een nieuwe kaart van kracht. In dit nieuwsbericht leggen we je uit hoe je kan vinden in welk gebiedstype jouw percelen liggen.

Groen, geel, oranje of rood. In welk gebiedstype ligt mijn perceel?

Vlaanderen werd ingedeeld in vier gebiedstypes: groen, geel, oranje en rood. De groene gebieden zijn die met de beste waterkwaliteit. De rode gebieden hebben de slechtste waterkwaliteit. Vanaf 2021 is er een nieuwe kaart van kracht. Kijk dus best even na voor welke van jouw percelen het gebiedstype wijzigt. Voor ieder gebiedsytpe zijn er namelijk andere regels.

 

Waarom van belang?

 1. In oranje en rode gebieden zijn de mestrechten gekoppeld aan de teelt (aangever 31 mei moet dezelfde zijn als die van 1 januari).
 2. Het transport van vloeibare dierlijke mest in burenregeling, naar een ontvanger met één of meerdere percelen in rode of oranje gebieden, is verplicht met AGR-GPS (AGR-GPS-app of erkend voerder). Dit is ook van toepassing voor de percelen in groene of gele gebieden. Ook de afname van effluent uit de mestverwerking met een burenregeling valt onder bovenstaande verplichting.
 3. Er geldt in 2021 een dalende bemestingsnorm in oranje (-5%) en rode (-15%) gebieden.
 4. Er geldt voor 2021 een stijgende verplichting voor het doelareaal vanggewassen in oranje (+ 5%) en rode (+ 15%) gebieden.
 5. Vanaf 1 augustus moet elk vervoer van vloeibaar dierlijke mest in oranje en rode gebiedstypes naar akkerland via een erkend vervoerder gebeuren met AGR-GPS. Dat geldt zowel voor drijfmest als voor effluent. Het vervoer naar grasland kan je wel zelf doen.

 

Opzoeken via Geopunt

Via de website geopunt.be kan je opzoeken in welk gebiedstype een perceel ligt. Als achtergrond (dit kan je aanduiden links onder op de webpagina) kies je best 'hybride' (luchtfoto met stratenplan - dit verschijnt links als je 'achtergrond' hebt aangeduid).

 1. Ga naar geopunt.be
 2. Kies in het keuzemenu rechts voor landbouw, visserij en economie.
 3. Kies vervolgens 'landbouw'.
 4. Selecteer 'gebiedstypes nitraat mestdecreet, 01/01/2021'.
 5. Ga naar 'mijn selecties' (zie onderstaande figuur).
 6. Klik op het half gevulde bolletje (zie onderstaande figuur).
 7. Wijzig de transparantie (zie onderstaande figuur).
20191220_CVBBWV_Gebiedstypes_mijn_selecties.jpg


20191220_CVBBWV_Gebiedstypes_wijzig_transparantie.jpg


20191220_CVBBWV_Gebiedstypes_verlagen_transparantie.jpg