De consument wordt steeds kritischer. Duurzaam en diervriendelijk kweken zijn termen die we steeds meer horen. Kunnen of moeten we hierop ingaan? Op 1 januari 2018 ging het demonstratieproject ‘De Andere Kip’ van start. Met dit project willen we de 'traditionele kip' niet vervangen, maar nadenken over een aanvullend alternatief. Tijdens dit studiemoment willen we jullie de resultaten van dit project voorstellen.

Studienamiddag De Andere Kip - Agro Expo
Programma:
Focus van De Andere Kip ligt op het demonstreren hoe in Vlaanderen een alternatieve vleeskip vanuit een coöperatieve samenwerking in de markt kan gezet worden. Het doel is het uitwerken van twee concepten die vrij ver uit elkaar liggen, voor de Vlaamse markt. Eén daarvan legt zich toe op een hoger dierenwelzijn, een ander besteedt extra aandacht aan het milieu. Technische en bedrijfseconomische haalbaarheid wordt hierbij meegenomen.
 


Bron foto bovenaan: Adofpress

 

Programma

Verwelkoming en korte toelichting projectidee

Wat wil de consument?  
door Anoek Vanwouwe, VLAM

Aanpak en resultaten 'De Andere Kip'
door Evelien Lambrecht, Inagro

Discussieronde over hoe dit in de praktijk gebracht zou kunnen worden in de pluimveesector

Netwerkreceptie

 

 

DeAndereKip_V5.png

AgroExpo20.png

 

Praktisch:
Datum:
maandag 27 januari 2020
Begintijd:
14u00
Eindtijd:
15u30
Locatie:
Conferentieruimte, Agro Expo, Schiervelde Hallen Roeselare
Kostprijs:
Gratis deelname
Inschrijven:
 
Schrijf je in via www.inagro.be/inschrijven.
Gekoppelde thema's & sectoren: Pluimveehouderij | Varkenshouderij | Vleesveehouderij