De voorbije jaren kwamen de everzwijnen hier en daar wel eens in de pers. Ook in West-Vlaanderen kregen we ermee te maken. Wat is de stand van zaken op vandaag?

Everzwijnen uit het vizier...

Als er in West-Vlaanderen over everzwijnen werd gepraat en gehandeld, lag vooral de omgeving rond Vloethemveld onder vuur. De schade door everzwijnen steeg met hun toenemende aantallen. Onder leiding van de provincie werden verschillende jaren na elkaar gecoördineerde bestrijdingsacties opgezet. Uit een recente rondvraag blijkt nu dat er geen sporen noch everzwijnen meer waargenomen worden in de regio rond Vloethemveld. Soms worden er waarnemingen gemeld van een enkeling, maar vaak gaat dat om een verdwaald exemplaar uit de Franse bossen die grenzen aan West-Vlaanderen. Geen reden tot paniek dus!  

Hoewel we ze niet meer in het vizier moeten houden, blijft het wel belangrijk om er oog voor hebben. Enerzijds kunnen we snel ingrijpen als de aantallen onverwachts toch weer zouden toenemen, vooral in de regio Vloethemveld. Anderzijds willen we kunnen vaststellen of er zich mogelijks in andere regio's grotere groepen beginnen te vormen.

Heb je iets gezien? Meld elke waarneming (ook sporen of schade) via het provinciale meldpunt: everzwijnen.west@vlaanderen.be.