Op 22 november organiseerde ILVO samen met projectpartners PCLT en Inagro een studiedag ‘Vloeibaar bemesten’ in het demonstratieproject ‘Bemesten is geen randgebeuren’. In dat project willen ze verschillende technieken en maatregelen rond doordachte bemesting demonstreren. Ze willen landbouwers en loonwerkers ook bewust maken van een goede bemestingspraktijk.

Vloeibaar bemesten: enkele aandachtspunten

Welke bemestingstechnieken gebruiken landbouwers en loonwerkers in Vlaanderen?

Vloeibare meststoffen (plaatsspecifiek) toepassen biedt mogelijkheden om preciezer te bemesten. David Nuyttens (ILVO) opende de studiedag met een overzicht van zestien bemestingstechnieken in Vlaanderen. 562 landbouwers uit diverse sectoren en 55 loonwerkers vulden een enquête in. Op basis van de resultaten maakten we een inschatting van het gebruik van verschillende technieken in Vlaanderen.

Minder dan de helft van de landbouwers maakt momenteel gebruik van vloeibare kunstmest. Ze doen dat vooral in eigen beheer, en dus niet met de hulp van een loonwerker. 95 % van de respondenten passen vloeibare kunstmest toe met een spuittoestel. De overige 5 % doet dat via rijenbemesting of de spaakwielbemester. Vloeibare mest toepassen met het spuittoestel vermindert het risico op directe verliezen naar bijvoorbeeld oppervlaktewater in vergelijking met breedwerpige technieken, zoals centrifugaalstrooiers.

 
Veiling werken met het spuittoestel
 
Geert Chys (PCLT) gaf meer info over de bouw en de veilige werking van het spuittoestel, de meest gebruikte techniek om vloeibare meststoffen toe te passen. Hij lijstte een aantal belangrijke aandachtspunten op om - net als bij gewasbeschermingsmiddelen - over- en onderdosering te vermijden en verliezen naar de omgeving te verminderen.
 
 
Voordelen van vloeibare kunstmest
 
Geert Verhiest (SANAC) gaf de deelnemers inzicht in de verschillende stikstofvormen en besprak de voornaamste voordelen van vloeibare kunstmest tegenover vaste kunstmest. Zo is er een goede verdeling bij lagere N-giften mogelijk met een grote werkbreedte. Er zijn ook interessante precisietoepassingen mogelijk. In het geval van bladtoepassingen is de werking snel. Vloeibare meststoffen combineren met herbiciden spuiten, komt de werking van de bestrijdingsmiddelen soms ten goede.

De belangrijkste nadelen zijn de kans op verbranding, de hogere verzurende werking en lagere efficiëntie tegenover KAS en de vervluchtiging. Je moet ook aandacht besteden aan de sterk corrosieve werking.
 
 
20191122_foto1.pngVergunningen en wetgeving
 
Carl De Braekeleer (DLV) sloot de voormiddag af met informatie over de vergunningen en wetgeving omtrent vloeibare kunstmest en spuiwater. Speciale aandacht ging uit naar de voorwaarden voor de opslag (Vlarem II) en de bouw van een silo of tank voor de opslag. Tot slot wierp Carl een blik op MAP6 en de belangrijkste wijzigingen in kunstmest.
 
 
Demonstratie van verschillende technieken
 
Na de middag volgde een interessante rondgang. Daarin demonstreerden ILVO, Inagro, PCLT en constructeurs Kverneland, Debruyne Agri, Vermeulen construct en AgriCult verschillende technieken voor vloeibare (precisie)bemesting.


> De presentaties van de studiedag kan je hier raadplegen.


Deze studiedag werd mogelijk gemaakt met steun van de Vlaamse en Europese overheid.

20191213logo_vo_elfpo.jpg 

Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting