Vanuit het ECOPAD-project geven we een update van enkele afgelopen proeven, waaronder een rasgevoeligheidsbepaling in witloof voor Phytophthora. Ook de intercroppingproef prei-knolselder en de voortgang in het onderzoek op de Aziatische fruitvlieg Drosophila suzuki worden toegelicht.
Update ECOPAD-onderzoek met onder andere rasgevoeligheid Phytophtora bij witloof
Sterke rassen als uitgangspunt bij IPM

Binnen de IPM-pijler “Preventie” is het een goede landbouwpraktijk om met zo sterk mogelijke cultivars te vertrekken. In het ECOPAD-project werken de partners Carah en Inagro samen om verschillende bronnen (stammen) van Phytopthora cryptogea (bruin penrot) te verzamelen en te karakteriseren. Daarbij gaan ook we na hoe gevoelig de meest courante rassen zijn voor de diverse stammen.

Inagro testte alvast een matige en een zeer agressieve stam. Voor de matig agressieve stam was het ras Surprix matig gevoelig, terwijl Platine en Marnix een sterke aantasting vertoonden. Hermès en het ras Mont Blanc vertoonden een heel hoge gevoeligheid met een bijhorende zware aantasting als gevolg.

De verdere resultaten vind je in de nieuwsbrief in bijlage.

> Meer informatie ook op op www.ecopad.be.

 

Het project “ECOPAD: Het pad naar de agro-ecologie: platform voor grensoverschrijdende samenwerking voor groenteteelt verse markt en industrie” heeft als doel het verwerven van nieuwe technieken op het vlak van geïntegreerde gewasbescherming (preventie, observatie, actie) door het uitvoeren van proeven. Het project wordt gerealiseerd met de financiële steun van:  

           

Interreglogoecopad.jpgfinanciersecopad.png
Partners:            

partnersecopad.png