Er bestaan veel ideeën om tuinbouwreststromen te benutten. BioBoost ontwikkelde een digitaal platform als centrale plaats om die initiatieven te delen. Daarmee willen we tuinbouwers, ondernemers en iedereen die biogebaseerde tuinbouw een boost wil geven met elkaar verbinden. Het platform telt al 42 ideeën. Bezoek bioboost-platform.com voor een overzicht en deel er ook jouw initiatief!

Digitaal platform voor biogebaseerde tuinbouw

De biobased economy biedt enorme kansen voor de tuinbouw. Die kansen verdienen ondersteuning en stimulans. Daarom stapte Inagro enkele jaren geleden in het Interreg-project BioBoost, dat de ontwikkeling stimuleert van een bio-economie en hergebruik van groene reststromen in de tuinbouwsector. We stelden vast dat informatie en ideeën over praktische toepassingen van tuinbouwreststromen moeilijk te vinden zijn. Er ontstond een plan om daar iets aan te doen. Met de hulp van Europa en de partners in het BioBoost-project heeft dat geleid tot dit nieuwe online platform:


BioBoost_platform.JPG


Voorbeelden inspireren

De kern van het platform wordt gevormd door voorbeelden van allerlei nieuwe toepassingen van tuinbouwreststromen. Soms zijn die heel innovatief, zoals het gebruik van tomatenstengels voor het maken van textiel, of leer gemaakt van appels. Soms zijn ze eerder variaties op een bekend thema, zoals het gebruik van afwijkende of overbodige tuinbouwproducten voor een nieuw voedselproduct. Alle voorbeelden laten zien dat er veel meer mogelijk is dan gedacht, en ze nodigen uit om zelf over deze of andere nieuwe toepassingen na te denken. Daarnaast kan je via het platform in contact komen met anderen die hier ook mee bezig zijn en ervaring en expertise hebben. Je kan er uiteraard ook eigen ideeën en ervaringen toevoegen. Daarmee groeit het platform en wordt het steeds meer een ‘community’.


Kringlooptuinbouw heeft de toekomst

We kunnen ons niet permitteren om tuinbouwproducten al tijdens de teelt verloren te laten gaan. Ook de omschakeling van oliegebaseerde materialen naar die van natuurlijke materialen geeft een duwtje in de rug om de tuinbouw meer duurzaam en circulair te maken. Met een biogebaseerde tuinbouw zou je in de toekomst ook een goede boterham kunnen verdienen.Krijg overzicht, vind inspiratie, contacteer experts, publiceer je eigen initiatieven en trek potentiële zakenpartners aan.

> www.bioboost-platform.com/nl

 

 

BioBoost_logobanner.png