Een efficiënte monitoring van de insecten in je teelt betekent niet alleen dat je de plaagsoorten moet kunnen herkennen. Het is minstens even belangrijk om oog te hebben voor de natuurlijke vijanden of nuttigen. Alleen als je beide groepen onder de loep neemt, kan je nagaan of er een natuurlijk evenwicht is in het gewas. Zo kan je doordacht beslissen of je moet ingrijpen om de plaagsoorten onder controle te houden én draag je bij aan geïntegreerde gewasbescherming.

Inagro leert je plagen en natuurlijke bestrijders in je teelt herkennen

Het zit hem vaak in de details. Een sluipwesp is een insect waarvan de eitjes in of op een gastheer ontwikkelen en zich eraan tegoed doen. De gastheer is dan bijvoorbeeld een bladluis. En als je weet hoe groot een bladluis maar is, dan kan je wel nagaan hoe klein sommige bondgenoten van natuurlijke plaagbestrijding wel zijn.

2019-12-10-AM-sluipwesp.png


Om jouw kennis over plaaginsecten en natuurlijke vijanden te vergroten, stelt Inagro enkele handige boekjes ter beschikking. We zijn daarbij vertrokken van de vragen van landbouwers, waardoor we infoboekjes per teelt uitwerkten. Er zijn boekjes over nuttige insecten in de courgetteteelt, de preiteelt, de kolen- en de hopteelt.

De boekjes zijn door hun handige A5-formaat perfect om digitaal te raadplegen, dus ook via je smartphone. Zo kan je er te velde onmiddellijk mee aan de slag.

> Herken nuttige insecten in de preiteelt.

> Herken nuttige insecten in de courgetteteelt.

> Herken nuttige insecten in de kolenteelt.

> Herken nuttige insecten in de hopteelt.