De Verenigde Naties riepen 5 december uit tot Wereldbodemdag. Dat is hét moment om je bodem eens van dichtbij te bekijken. Belangrijk, want de bodem is de voornaamste productiefactor voor de grondgebonden land- en tuinbouw. In een filmpje leggen we uit hoe je zelf je bodemkwaliteit kan beoordelen. Wist je trouwens ook dat je gratis advies kunt inwinnen over jouw bodem dankzij KRATOS. Lees meer in dit nieuwsbericht!

Wereldbodemdag, bekijk jouw bodem ook eens van dichtbij!

Kijk in en naar de bodem

Om de fysische en biologische bodemkwaliteit te evalueren, kan je zelf aan de slag gaan met een spade en prikstok. Met de prikstok kan je verdichting opsporen en via een spadesteek kan je de bodemstructuur beoordelen. Een kruimelige kluit aarde, een goede doorworteling en de aanwezigheid van regenwormen vormen een goed teken. Vooral de pendelaar is erg gewenst. Die regenworm herken je aan zijn platte kop tijdens het bewegen en aan zijn donkerroze bovenkant met een bleke onderkant. Hij legt grote, verticale afstanden af en zorgt zo voor een luchtige bodem.

 

Je bodemkwaliteit verbeteren dankzij gratis KRATOS-advies

De bodem is de voornaamste productiefactor voor de grondgebonden land- en tuinbouw. De zorg voor de opbouw en het behoud van een goede bodem is cruciaal om jaar na jaar goede gewasopbrengsten te behalen. Dankzij de PDPO III-maatregel kan je als land- of tuinbouwer gratis bodemadvies aanvragen op maat van jouw bedrijf.

 

Ons bodemadvies op maat
 • Bodemvriendelijke technieken aanleren;  
 • knelpunten en oplossingen voor erosie in kaart brengen;
 • jou inzicht geven in de oorzaken van bodemverdichting en mogelijk herstel;  
 • de vruchtbaarheid van jouw bodem evalueren.  
Wat ontvang jij?
 • Bezoek van een expert op jouw bedrijf;
 • advies ter waarde van minimum 700 euro volledig gratis;
 • een rapport met concrete antwoorden op jouw vragen.
Overtuigd? Vraag jouw KRATOS-advies aan!
 
 • STAP 1: Vraag het advies aan via het e-loket op www.landbouwvlaanderen.be. Wil je een beroep doen op een adviseur van Inagro? Selecteer dan ‘Inagro’ bij ‘Ik kies zelf één of meerdere adviesdiensten’.
  > In dit stappenplan en dit filmpje leggen we stap voor stap uit hoe je advies kunt aanvragen.
 • STAP 2: Het departement Landbouw en Visserij bezorgt jouw aanvraag aan de geselecteerde adviesdienst. De adviseur maakt een afspraak voor een bezoek op jouw bedrijf.
 • STAP 3: Tijdens een bezoek bekijkt de adviseur samen met jou de mogelijkheden op jouw bedrijf.
 • STAP 4: In het adviesrapport dat je na het bezoek ontvangt, kan je het advies nadien nog eens nalezen.  
 

 
 
Kratos 3 maakt deel uit van het Vlaams PDPO III-programma en kadert in het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. • Meer info: www.vlaanderen.be/pdpo
 
LogobannerKRATOS.jpg
Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting | -- Algemeen --