Als partner in het organiserend comité werkte Inagro maandenlang mee aan de voorbereiding van ManuREsource. Die conferentie staat in het teken van hergebruik van meststoffen (N, P, K) of nutriënten uit dierlijke mest. Recuperatietechnieken produceren nieuwe meststoffen uit die nutriënten om opnieuw op het land toe te passen. Lees hier de interessantste info van op onze conferentie na!  

 
Internationale Mest als grondstof-conferentie ManuREsource: enkele indrukken

Bijna 200 aanwezigen zakten vorige week af naar Hasselt voor de conferentie ManuREsource. PXL Hasselt werd op 27, 28 en 29 november overspoeld door geïnteresseerden in het circulairemestverhaal. Door het mestoverschot moet een deel verwerkt worden, waarbij er stikstof (N) de lucht in wordt gestuurd. Tezelfdertijd moeten landbouwers kunstmest aankopen die op een energie-intensieve manier N uit de lucht haalt. De vraag naar een meer circulaire oplossing staat al jarenlang in de belangstelling, en nu ook op onze conferentie.  


 

Plenaire presentaties  

Na de verwelkoming door Jan Roefs (Nederlands Centrum Mestverwaarding), Eddy Vandycke (voorzitter Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking) en Inge Moors (gedeputeerde voor Landbouw en Platteland van de Provincie Limburg) passeerden wat plenaire presentaties de revue.  

Koen Desimpelaere (VLM) gaf een introductie tot de mestverwerking van Vlaanderen en haalde onder meer de 4 j’s aan, belangrijk bij bemesting: met de juiste meststof en de juiste dosis, op de juiste plaats op het juiste tijdstip.  

Wim Debeuckelaere (DG Envi) gaf ons een nieuwe Engelse naam voor herwonnen N uit dierlijke mest: ‘RENURE’. Hij deelde ons bovendien de eerste, interessante resultaten mee van Europees onderzoek naar herwonnen meststoffen, plus of we die herwonnen meststoffen boven de 170 kg dierlijke N per ha mogen toepassen.

> Lees er meer over in deze blog!

Een panel met experten van over heel Europa tackelde vragen rond mest als een duurzame grondstof, en het publiek mocht ook stemmen. Zo gelooft de meerderheid dat gerecupereerde nutriënten niet alle kunstmest zullen kunnen vervangen en zo is de grootste technologische barrière op dit moment nog de traceerbaarheid van nutriëntenrecuperatie. De grootste troef van herwonnen meststoffen uit dierlijke mest is dat ze zowel de belangrijkste nutriënten (N, P en K) als organische stof aanbrengen, in tegenstelling tot kunstmest die enkel nutriënten bevat.  

Ook de nieuwe meststoffenverordening  en de ontwikkeling van een vernieuwd BBT-document (best beschikbare technieken) kwamen aan bod.  


 

Parallelle sessies  

Omdat er te veel interessant nieuws te vertellen was, kwamen tientallen presentaties in verschillende parallelle sessies aan bod. Ze hadden telkens een overkoepelend onderwerp:  

 • Milieueffecten van het beheer en de verwerking van mest/digestaat
 • Bemesting met mest, digestaat en afgeleide producten
 • Productinnovaties en nieuwe afzetmarkten voor mest en digestaat
 • Procesinnovaties in mest- en digestaatverwerking
 • R&D-impact, verschuiving van innovatie naar kapitalisatie
 • De gevolgen van de bezorgdheid over agrovoedingsmiddelen omtrent transitie in mestverwerking
 • Ivan Tolpe prijs – award voor mestverwerkingsinnovatie


 

Posters  

Tijdens het congres waren ook posters over dezelfde onderwerpen als de parallelle sessies te bekijken. Daaruit koos de organisatie uiteindelijk ook een winnaar voor een posteraward. Tine Vergote van UGent mocht de prijs in ontvangst nemen voor haar poster over de resultaten van de vergistingstesten binnen het VLAIO LA-project Pocket Power.    


 

Ronde tafels  

De tweede dag van de conferentie werden negen “ronde” tafels georganiseerd. De aanwezigen konden aansluiten bij de twee sessies waarin ze het meest interesse hadden. Ze hadden de keuze uit de volgende sessies:   

 • Eisen van de eindgebruiker naar meststoffen toe
 • Wetgevingsaspecten met betrekking tot het toekomstig mestbeheer
 • Ervaringen van outreach-locaties in Systemic
 • Hoe de bestaande en opkomende mestverwerkingstechnieken te evalueren
 • Financiële instrumenten om de nutriëntenrecuperatietransitie in gang te zetten
 • Te leren lessen bij nutriëntenrecuperatie bij waterbehandeling
 • Hoe organiseer je nutriëntenrecuperatie binnen het voedingssysteem efficiënt
 • Biochar als instrument voor mestverwerking: feit of fantasie?
 • Schaalgrootte: is (voor)behandeling op de boerderij de toekomstige oplossing?
 • Kunstmest 4.0
 • Mestbeheer om de uitstoot van broeikasgassen te beperken
 • Zijn landbouwcoöperaties de oplossing om nutriëntenrecuperatie haalbaar te maken?
 • Van mest naar eendenkroos: een alternatief voor geïmporteerde eiwitten


 

Bedrijfsbezoeken  

De driedaagse conferentie sloten we af met twee interessante bedrijfsbezoeken (Biogas Bree en Arbio), twee bedrijven waar men circulair denken hoog in het vaandel draagt. Beide bedrijven combineren vergisting met verdere nutriëntenrecuperatie. Telkens kregen we een rondleiding met uitleg bij het volledige proces.  


 

Op de meest interessante indrukken zoomen we nog dieper in, in onze volgende nieuwsbrief!  


 

Deze blog kadert binnen de projecten ReNu2Farm, Nutri2Cycle en Pocket Power.  

N2C.png

LogobannerReNu2Farm_20191205.jpg
vlaio_01.jpg

Het project Pocket Power wordt gefinancierd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (www.vlaio.be), met financiële steun van: Boerenbond, ABS, Biolectric, Continental Energy Systems, Innolab, AB Milieusystemen, Vermeulen Construct, United Experts, Biogas-E, Inverde en VLACO.