Er bestaat heel wat informatie over perceelsranden waardoor het niet altijd evident is om door de bomen het bos te zien. Inagro spit het voor je uit. Sinds kort beschikken we over een vernieuwde fiche met een overzicht van de geldende regels. Daarnaast hebben we ook de informatie rond het beheer van perceelsranden gebundeld.

Waar vind ik informatie over perceelsranden?

Perceelsranden doen heel wat stof opwaaien, in de eerste plaats door de wetgeving rond de verplichte afstanden tot de beek. Om wat meer duidelijkheid te brengen, werd de informatie rond de geldende wetgevingen samengebracht in een nieuwe fiche.

> Bekijk onze fiche over de geldende wetgeving.

Naast onduidelijkheden op het vlak van wetgeving krijgen we ook heel vragen over het beheer van die perceelsranden, meer bepaald over welke maaiers je daarvoor het best kan gebruiken. Inagro maakte een overzicht van de types maaiers die je kunt inzetten bij het beheer van de 1-meter teeltvrije zone.

> Bekijk het overzicht van de types maaiers.

Hou onze nieuwsbrief in de gaten om op de hoogte te blijven.  


Meer informatie

Ruben Mistiaen - 051 27 33 19 - ruben.mistiaen@inagro.be

2019-10-04-AM-logowatertalk.jpg