Eén van onze kleinste uilen is de steenuil. Met een grootte van nauwelijks 22 cm is hij gemakkelijk over het hoofd te zien, hoewel hij één van de enige in z’n soort is die overdag jaagt op veldmuizen, insecten, slakken en wormen. De roep van het mannetje op het eind van het najaar, in de winter en in het vroege voorjaar is heel typerend. Met enkele eenvoudige tips en ingrepen kan je als landbouwer het verschil maken voor dit uiltje.

Een kleine steenuil onder de loep

Hoe herken je de steenuil?

Een foto zegt vaak meer dan woorden…

2019-11-26-AM-steenuil1.JPG

 • Felle, gele ogen met donkere pupil
 • Witte wenkbrauwen
 • Afgeplatte kop
 • Bruin, grijsbruin met witte strepen en vlekken
 • Gemiddeld 22 cm groot
 
 
Kies voor een steenuilvriendelijke bedrijfsomgeving
 
Een gevarieerd landschap met stukjes weide, stukken braakliggend land, houtkanten, hagen en bomenrijen vormt alvast een ideale uitvalsbasis met een rijk voedselaanbod.
 • De bomen, struiken en weidepaaltjes voorzien wat rust- en zitplaatsen in het jachtgebied van de steenuil.
 • Ruige stroken grasland nabij hun nest zorgen voor een gezonde populatie veldmuizen en herbergen vele - bovendien vaak nuttige - insecten.
 • Kort gehouden graslandjes en stukken braak maken de muizen (en insecten) dan weer beter bejaagbaar (zichtbaar). Voorzie dus een combinatie van beide.

Tips bij het inzetten op een veilig voedselaanbod:

 • Gebruik geen vergif in de strijd tegen muizen.  
 • Drinkbakken voor vee in de buurt van een nest zijn een gevaar voor steenuilen. Om te voorkomen dat ze verdrinken, kan je een stapel bakstenen in de drinkbak plaatsen of een stuk stevig kippen- of schapendraad bevestigen vanop de bodem van de ene kant van de drinkbak, schuin tot aan de bovenrand aan de andere kant van de drinkbak waar je hem omplooit. Om te voorkomen dat de draad plooit als er een natte uil op komt klauteren, kan je die verstevigen met een oude buis of een ijzeren spil.

Tips bij het inzetten op een geschikte broedplaats:

 • Steenuilen maken geen nesten, maar leggen hun eieren in beschikbare holtes. Ze verkiezen oudere knotbomen die goed onderhouden worden. Als knotbomen niet op tijd en stond geknot worden, breken de takken af en gaan ze rotten.
 • Je kan er ook voor kiezen om een nestkast te (laten) installeren.

Nestkasten voor steenuilen

Inagro brengt je in contact met een vertegenwoordiger van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt. Die werkgroep brengt je een bezoek en legt je uit waar de steenuil graag vertoeft. Je krijgt ook tips om de omgeving en je boerderij nog geschikter te maken voor steenuilen. Bovendien plaatst de Steenuilenwerkgroep een gratis bak. Verder staat de werkgroep ook in voor de controle van het nest tijdens het broedseizoen en de kuis ervan in het najaar. De Steenuilenwerkgroep is niet overal in de provincie actief, maar met onderstaand bouwplan is zo’n kast snel gemaakt.


Tips bij het installeren van de nestkasten:

 • Plaats de kast op een dikke, horizontale tak met de uitgang gericht naar het (zuid)oosten. Steenuilkuikens kruipen het nest uit en lopen graag op de takken rond in de boom. De volwassen uilen gebruiken de tak als landingsbaan, zodat ze vlot aan en af kunnen vliegen.
 • Zorg ervoor dat de nestkast voldoende in de schaduw ligt.
 • Zorg ervoor dat je de uitgang van de nestkast niet boven een waterelement (vijver, beek, …) plaatst.
 • Jaarlijks uitkuisen is nodig.

 

schets_uilenkast.jpg
Bron bouwplan: Landleven

Gekoppelde thema's & sectoren: Landbouw In Zijn Omgeving