Inagro en PCA enquêteren jaarlijks heel wat telers in verband met het aardappelareaal, de opbrengst en de voorraad in Vlaanderen. In Wallonië voeren FIWAP en Carah de enquête uit. Zo kunnen we de totale Belgische productie van consumptieaardappelen inschatten in november en de voorraad ramen in november, februari en april.  

Productie aardappelen 2019 2% boven meerjarig gemiddelde

Op basis van de enquête bij een 130-tal Vlaamse telers wordt de totale Belgische productie consumptieaardappelen voor 2019 geraamd op 4,4 miljoen ton. Dat is 27% meer dan vorig jaar (zeer lage opbrengsten) en 2% hoger dan het vijfjarige gemiddelde. We kunnen voor oogst 2019 dus spreken van een gemiddelde totale productie. Dat is het gevolg van een hoger areaal en een lagere opbrengst per hectare.

Zowel in Vlaanderen als in Wallonië blijft het belang van het ras Fontane toenemen, terwijl het aandeel van Bintje steeds verder wegzakt.

> Lees het volledige artikel op de website van PCA.    

 

 

Inagro werkt in partnerschap met de vzw PCA. De Vlaamse vzw PCA, met zetel in Kruishoutem, coördineert alle onderzoek in aardappelen. Alle resultaten en mededelingen worden gebundeld op de website van de vzw PCA. Ook de afdeling akkerbouw van Inagro plaatst haar kennis en advies op die website.


Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw