Enkele weken geleden kon je lezen dat we een windturbine willen plaatsen op onze site. Net als Inagro zijn er verschillende landbouwers die deze stap overwegen. In dit artikel gaan we dieper in op de verschillende mogelijkheden voor (investerings)steun voor landbouwers.

Kan ik (investerings)steun krijgen voor windmolens?

Steunprogramma via "call"

In dit nieuwsbericht informeerden we je vorig jaar over het vernieuwde systeem met investeringssteun voor kleine en middelgrote windturbines van de Vlaamse overheid. Die steun kwam in de plaats van de oude productiesteun (de ‘groenestroomcertificaten’).

Via een oproep voor projecten, een zogenaamde call, kan iedereen die wil investeren in een kleine of middelgrote windmolen steun aanvragen. De ingediende projecten worden gerangschikt volgens de verhouding gevraagde steun ten opzichte van de energieproductie van de molen. De hoogst gerangschikte projecten krijgen de steun.

> Lees meer op deze webpagina van de Vlaamse overheid.

Deze steun kan je combineren met andere vormen van steun, zolang je de maximale steun per project (bepaald door de Europese staatsteunregelgeving) niet overschrijdt. Let wel, je moet alle eerdere aanvragen vermelden bij je inschrijving, ongeacht de staat van die andere steundossiers. [1]

 

VLIF-steun

Sinds 1 oktober 2019 is het steunpercentage voor een investering in een kleine of middelgrote windmolen vanuit VLIF verhoogd van 30 % naar 40 %. Het voordeel van VLIF-steun is dat je niet hoeft te wachten tot een volgende oproep, maar dat er per kwartaal een selectie gebeurt.  

VLIF hanteert een maximaal subsidiabel bedrag van 2 euro per watt. Zo kan je bijvoorbeeld voor een molen van 300 kW maximaal € 240 000,00 VLIF-steun aanvragen.

Let wel, VLIF-steun is niet cumuleerbaar met andere vormen van steun. [2]


Meer info
 
Heb je nog vragen? Neem contact op met Tim Bockstael via tim.bockstael@inagro.be of 051 14 03 24.

 


[1] Vlaams Energieagentschap-Cluster Milieuvriendelijke energieproductie
[2] Departement LANDBOUW EN VISSERIJ en VLIF VRB 19/12/2014; artikel 14-01/10/2019
Gekoppelde thema's & sectoren: Energie En Groene Grondstoffen