Aquacultuur verder ontwikkelen en verduurzamen is een prioriteit voor Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits. Ze trekt 1,7 miljoen euro uit voor innovatieve onderzoeksprojecten in de aquacultuur. Met deze oproep hoopt ze op initiatieven die tegemoetkomen aan de uitdagingen van vandaag. Duurzaamheid staat centraal. Daarnaast is het belangrijk om in te spelen op de behoefte aan voeding, water en energie.

Innovatieve aquacultuurprojecten gezocht

De projecten bij deze oproep focussen op het duurzaamheidsaspect door bijvoorbeeld gebruik te maken van bestaande vijvers of restwarmte van naburige bedrijven. Bij de vorige oproepen zijn onder andere middelen gegaan naar de kweek van Sint-Jacobsschelpen, oesters en zeewier in het Belgische deel van de Noordzee.

Financiering

Per project is er een maximum steunbudget van 500.000 euro mogelijk. Daarvan wordt 50 % gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij en 50 % vanuit het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA).

Doelstellingen

Onderzoeksprojecten die aansluiten bij de doelstellingen van het Vlaams aquacultuurbeleid komen in aanmerking:

  • de ontwikkeling van een duurzame aquacultuurproductie met aandacht voor zowel economische als ecologische aspecten;
  • de ontwikkeling van een geïntegreerde, duurzame en innovatieve aquacultuurproductie, zowel in recirculatiesystemen als in open ruimtes op zee en op land onder gecontroleerde omstandigheden;
  • de voorziening van de lokale aanvoer van menselijke voeding met een lage ecologische voetafdruk. Het betreft vis, schaal- en schelpdieren en algen.


Indieningsvoorwaarden

  • Indienen kan tot 15 december 2019.
  • Goedgekeurde projecten kunnen ten vroegste op 01/01/2020 starten.
  • Goedgekeurde projecten moeten ten laatste op 30/06/2023 zijn afgerond.
  • De maximale projectduur bedraagt 3 jaar.

Noteer in je agenda
Op 6 december kan je naar het achtste Vlaams Aquacultuur Symposium in Agropolis, Kinrooi. Thema dit jaar is ‘Aquacultuur opstarten in Vlaanderen’. Het Vlaams Aquacultuur Platform (VAP) en KU Leuven willen enthousiaste kwekers en ondernemers op weg helpen. Het symposium is een ontmoetingsplaats om contacten te leggen en ideeën uit te wisselen met sectorgenoten.

> Bekijk het programma.

Meer info
 
Meer details over de oproep voor aquacultuuronderzoeksprojecten vind je op deze webpagina van het departement Landbouw en Visserij en op www.aquacultuurvlaanderen.be. Info over het Vlaams Aquacultuur Symposium vind je op de website van het VAP.
 
Gekoppelde thema's & sectoren: Aquacultuur