In de veehouderij voert de veehouder een aantal diergeneeskundige handelingen zelf uit. Denk bijvoorbeeld aan vaccinaties en nabehandelingen. Het afval van die handelingen is medisch afval. Je moet het dus op een oordeelkundige manier afvoeren. Individuele ophaling door een erkende afvalbeheerder kost veel. En op vandaag bestaat er nog geen collectieve inzamelprocedure. Veehouders werken het afval dan ook vaak niet reglementair af en beschikken zelden over de nodige attesten. Daarom werd er begin dit jaar een proefproject opgestart in de regio Tielt. Het project moet uitwijzen of dergelijk medisch bedrijfsafval op een reglementaire en betaalbare manier afgevoerd kan worden.

Ophaling en mogelijkheid nieuwe deelname project medisch afval

Ondertussen zijn we zes maanden verder. De deelnemende bedrijven krijgen nu de mogelijkheid om de volle recipiënten naar een inzamelplaats te brengen. Het eerste inzamelmoment vindt plaats op dinsdag 10 december van 9 tot 12 uur op het Generaal Maczekplein in Tielt (langs de Ringlaan). Het proefproject werd positief geëvalueerd en zal daarom met een halfjaar verlengd worden.

Stapte je in het voorjaar al in het proefproject en zal je volle recipiënten binnenbrengen? Meld dan jouw deelname voor 30 november via dit formulier!

Wil je voor de eerste keer deelnemen? Schrijf je dan voor 30 november in via dit formulier voor nieuwe deelnemers.

 

Meer info

Heb je nog vragen over dit proefproject? Is jouw bedrijf niet gelegen in de regio Tielt, maar heb je toch interesse om deel te nemen? Neem dan contact op met één van de volgende projectpartners:

POM: Guido De Roo
guido.deroo@pomwvl.be
059 36 99 32

Inagro: Isabelle Vuylsteke
isabelle.vuylsteke@inagro.be
051 27 32 21

Boerenbond: Pieter-Jan Delbeke
Pieter-Jan.Delbeke@boerenbond.be
051 26 03 42  

ABS: Mark Wulfrancke
mark.wulfrancke@absvzw.be
0498 91 44 22

2019-11-18-DP-medischafvallogo.png