Op vrijdag 22 november stellen we jullie graag de resultaten van ons onderzoek rond prei voor. Naast info rond rassen komen er heel wat resultaten rond gewasbescherming aan bod met focus op tripsbestrijding en spuittechniek. Precisielandbouw is aan een opmars bezig dus leggen we proeven aan rond plaatsspecifiek bemesten in combinatie met opbrengstbepalingen. Tenslotte stellen we jullie enkele tools voor zoals de beregeningstool, de toolbox nuttigen en enkele nieuwigheden in de gewasbeschermingsapp. Kortom een interessante namiddag voor iedereen uit de preisector. Alvast hartelijk welkom!

Proefveldbezoek prei
Programma:

Rassenproeven x ziektegevoeligheid ('45)

 • Rassenproef zomer verse markt
 • Rassenproef vroege en late herfstteelt verse markt
 • Rassenproef late herfstteelt industrie
 • Rassenproef winter en zeer late winter verse markt
 
Gewasbescherming ('30)
 • W&W in prei
 • Bestrijding van trips in combinatie met teelttechniek
 • Driftreducerende doppen in prei
 • Geïntegreerde beheersing van preimineervlieg
 • Faagtherapie tegen bacterieziekten in prei
 
Bemesting ('30)
 • Toelichting project Wikileeks: preciezer prei telen met precisielandbouw
 

Droogte en irrigatie ('30)

 • VLAIO LA: Irrigatie 2.0: wanneer waar welk water
 • Demoproject: Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen: de beregeningstool
Varia ('30)
 • Afdekken tegen vorstschade
 • Voorstelling toolbox nuttigen
 • Demonstratie van de gewasbeschermingsapp

Afsluitend drankje (16.30 u)

Praktisch:
Datum:
vrijdag 22 november 2019
Begintijd:
14u15
Eindtijd:
17u00
Locatie:
Inagro, verzamelen aan de proefvelden ter hoogte van Gabriëlstraat nr. 51, Beitem
Kostprijs:
gratis
Inschrijven:
 
inschrijven niet nodig
Gekoppelde thema's & sectoren: Groenten Open Lucht