Door de uitval van gewasbeschermingsmiddelen en de extralegale residu-eisen wordt er meer en meer gekeken naar alternatieve methoden voor de bestrijding van plagen, zoals biologische bestrijders. Voortaan vind je die ook in Inagro’s gewasbeschermingsapp. Je vindt er ook in welke mate gewasbeschermingsmiddelen risico’s inhouden voor nuttigen. Momenteel zitten de commercieel beschikbare biologische bestrijders in aardbeien in de app. Gaandeweg breiden we de functionaliteit uit naar andere teelten.

Biologische bestrijders en risico’s voor nuttigen voortaan in Inagro’s gewasbeschermingsapp

Als je nuttige insecten opmerkt in je teelt, dan loont het de moeite om die helpende handen de kans te geven om het vuile werk voor jou op te knappen. Volg de populatie van plagen en natuurlijke vijanden goed op, zodat je enkel indien nodig alsnog kunt ingrijpen. De nieuwigheden in onze gewasbeschermingsapp kunnen je daar ongetwijfeld bij helpen. In dit nieuwsbericht leggen we stapsgewijs uit hoe je ze kunt gebruiken.

> Ontdek ze meteen in de app!

 

Natuurlijke vijanden uit de omgeving

Vul je een teelt-plaagcombinatie in (bv. aardbeien - bladluizen), dan krijg je een lijst van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.
 
Knipsel_GBApp_biologbestraardbei.PNG

Bovenaan je zoekresultaat vind je een foto (schadebeeld). Voortaan kan je daar ook op het knopje "natuurlijke vijanden" klikken. Zo krijg je een lijst van groepen vrij voorkomende insecten die effectief zijn tegen de plaag.
 
TIP! Als je op de "i" klikt naast een natuurlijke vijand, dan krijg je wat extra informatie.
 
Knipsel_GBApp_biologbestraardbei_schadebeeld.PNG

Biologische bestrijders
 
Als je in de app bijvoorbeeld zoekt naar oplossingen voor bladluizen in aardbeien, dan verschijnt er vanaf nu een lijst met commercieel beschikbare biologische bestrijders en gewasbeschermingsmiddelen. Zo leer je bijvoorbeeld het “Adalia-System” kennen, een gekweekte soort lieveheersbeestjes. Je vindt er ook de verdeler van de biologische bestrijder.
 
LET OP: omdat de dosis van biologische bestrijders sterk afhankelijk is van de situatie in de teelt, geven we die informatie niet mee in de app.
 
TIP: Wil je enkel de gewasbeschermingsmiddelen zien in jouw zoekresultaat, dan kan je de biologische bestrijders als groep eenvoudig afvinken. En omgekeerd, wil je enkel de biologische bestrijders zien in jouw zoekresultaat, dan kan je de gewasbeschermingsmiddelen als groep eenvoudig afvinken.
 


Knipsel_GBApp_biologbestraardbei_afvinken.PNG

Risico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor natuurlijke vijanden
 
Bij de klassieke gewasbeschermingsmiddelen verschijnt er voortaan een kader met gekende risico’s of neveneffecten van de producten op verschillende groepen natuurlijke vijanden.
 
TIP: Klik je op het vraagteken naast de groepen, dan verschijnt de legende.
 
De risico’s voor natuurlijke vijanden worden voor alle toegelaten producten in alle teelten getoond als er informatie beschikbaar is.


Knipsel_GBApp_biologbestraardbei_risicos2.png

 Vlaanderen verbeelding werkt.png