Dit jaar was een adequate tripsbeheersing opnieuw de grootste uitdaging in de teelt van vroege herfstprei. In onze rassenproef vergeleken we twaalf rassen met elkaar. De referentie Poulton scoort ook in het tripsjaar 2019 zeer goed. Dit ras combineert een goede opbrengst met kwaliteit en een zeer goede houdbaarheid. Nunton (Nunhems) sluit daarbij aan, maar de houdbaarheid is beduidend minder. Ook Cherokee (Enza) en Skater (Bejo) doen het kwalitatief heel goed.

Rassen vroege herfstprei 2019

Nieuwigheden

Isadora (Hazera), Kinstar (Seminis), Likestar (Seminis) en het langere Batter (Bejo) lijken beloftevol. Likestar en Batter zijn daarbij beduidend sterker tegen trips dan Isadora en Kinstar!

 

Tijdig oogsten of later planten!

Krypton, Autora (zat niet in deze proef) en het zeer lange Chiefton zijn in deze teeltperiode de groeikrachtigste rassen en geven hoge opbrengsten, maar ze moeten voldoende tijdig worden geoogst om niet in te boeten op houdbaarheid!

Zeer veel tripsschade

Deze vroege herfstprei had veel last van de droogte en de hoge tripsdruk. De tripsbestrijding was in deze omstandigheden niet efficiënt en bestond uit slechts drie behandelingen. De beregening in de eerste helft van september (75 mm in 4 beurten) kwam wellicht te laat om een positief effect te hebben op de schade. Als gevolg van tripsschade werd de meeste prei dan ook in klasse A1 gesorteerd. Vooral Poulton, Batter en Likestar, en enigszins ook Cherokee en Nunton, hadden de minste tripsschade en sorteerden duidelijk de meeste Flandria-prei, terwijl Krypton en Mako Power (Takii) het minst Flandria-prei sorteerden.

Snelle groeiers

Kwantitatief gaven Krypton (Nunhems) met 55,4 ton/ha en het zeer lange Chiefton (Nunhems) met 51,4 ton/ha de hoogste opbrengst.

Algemeen slecht houdbaar

De houdbaarheid van het rijpere Krypton en Chiefton viel sterk tegen. Over het algemeen was de houdbaarheid in deze proef niet zo goed. Alleen Poulton (Nunhems) kwam met kop en schouders het best uit de houdbaarheidsproef.

Geen bladziekten

Deze rassenproef werd in samenspraak met het departement Landbouw en Visserij (DLV) van de Vlaamse overheid aangelegd op een zandleembodem. De voorteelt was aardappelen. Er werd geplant op 28 mei (65 cm x 10 cm). De bemesting bestond uit 500 kg/ha ammoniumnitraat en 500 kg/ha patentkali. Er werd geoogst op 9 oktober, 19 weken na het planten. Bladziekten kwamen niet voor bij deze prei, die een normale behandeling kreeg tegen bladziekten.

Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Gewasbescherming | Groenten Open Lucht