In de zoektocht naar innovatie wil het INNO-VEG-project verschillende stakeholders samenbrengen. Om te luisteren naar de noden en wensen van de vollegrondsgroente- en aardappelsector lanceerden we een innovatienetwerk. Op de eerste bijeenkomst van 31 oktober deelden we interessante inzichten over gewassensortechnieken en precisielandbouw met zo’n 70 aanwezigen. Ook jij kan deelnemen aan het innovatienetwerk. Je leest er meer over in dit nieuwsbericht.

Innovatienetwerk voor precisielandbouw gelanceerd

Projectleidster Dr. Lizzie Sagoo, hoofd bodemonderzoeker bij ADAS (Verenigd Koninkrijk), startte met een inleiding over INNO-VEG. Het project richt zich vooral op de verbetering van onderzoeksmethoden en die toepasbaar maken voor de praktijk van groenteteelt en akkerbouw.

Onderzoek op maat van de landbouwer
 
Dit jaar nog ontwikkelen we protocollen met de data van hogeresolutiebeelden. In 2020 testen we de protocollen op grotere percelen. In 2021 kunnen we dan de meest geschikte methodes gebruiken voor onderzoek op boerderijniveau.  

Methodes voor opbrengst- en kwaliteitsbepaling
 
Er zijn dit jaar in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Nederland 48 veldproeven uitgevoerd. Veel gegevens moeten nog verwerkt worden, maar Jean-Pierre Cohan - afdelingshoofd, gewasfysiologie, biotechnologie en gewasfenotypering bij Arvalis (Frankrijk) - kon al de eerste resultaten delen op de bijeenkomst. Nu is het vooral zoeken naar een juiste, betrouwbare sensormethode (multispectraalbeelden) om de opbrengst, kwaliteit of andere parameters te bepalen.
innovation_network_inno-veg.JPG

Meer en sneller innoveren
 
De bijeenkomst werd afgesloten door Cor van Oers van Delphy, die het innovatienetwerk van INNO-VEG toelichtte. Het grensoverschrijdende netwerk is voor stakeholders van de vollegrondsgroente- en aardappelsector in Vlaanderen, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Door samen te werken en kennis uit te wisselen, willen we de innovaties sneller tot bij de eindgebruiker brengen.
 
 
Neem deel aan het innovatienetwerk!
>> Ben je landbouwer, producent van sensortechnologie, werknemer
van een onderzoeksorganisatie of ander bedrijf uit de vollegrondsgroente- en aardappelsector met zin voor innovatie?
>> Registreer je dan voor het INNO-VEG-innovatienetwerk (rechts boven).
De deelname is gratis. Op het innovatieplatform vind je onze onderzoeksresultaten, kan je vragen stellen en discussiëren over ideeën. Je vindt er ook uitnodigingen voor de volgende vier netwerkbijeenkomsten.

Gezocht: jouw praktijkervaring
 
Om het onderzoek af te stemmen om de noden uit praktijk, hebben we een korte enquête opgesteld.
>> Vul de vragenlijst in. We houden hiermee rekening in ons onderzoek en houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.
 
 
Meer info
 
Voor meer informatie rond het INNO-VEG-project of precisielandbouw kan je contact opnemen met Gies Van Den Daele via gies.vandendaele@inagro.be of 051 14 03 56.
 
Logobanner_rectangular.jpgGekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Groenten Open Lucht | Smartfarming