Na de voorbije zeer warme zomer werd eind augustus advies gevraagd aan het KMI over het uitzonderlijke karakter van de extreme hitte, de hoge zonnestraling en de mogelijke invloed ervan voor het optreden van zonnebrand bij sommige teelten. Zo is de procedure opgestart om te onderzoeken of de aanhoudende droogte erkend kan worden als ramp. Vorige week kreeg Inagro een stand van zaken van het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid. Deze week voegen we bijkomende informatie daaraan toe.

Schade aan teelten door extreme weersomstandigheden in zomer 2019: aanvullende informatie

De procedure is opgestart om te onderzoeken of de aanhoudende droogte erkend kan worden als (landbouw)ramp. In die procedure moet het KMI de eerste stap zetten door na te gaan of er sprake is van een uitzonderlijke toestand.

 

Enkele aanvullingen bij ons nieuwsbericht van vorige week

 • Voor zonnebrand in 2019 moet de eerste en definitieve schadevaststelling plaatsgevonden hebben uiterlijk op 22 oktober 2019. Normaal gezien zijn er 2 schadevaststellingen nodig. Als er enkel een eerste en eenmalige schatting nodig was, dan is een duidelijke vermelding op het pv vereist.
 • 22 oktober 2019 geldt in principe ook als deadline voor schadevaststellingen in het kader van de droogte. Voor gewassen die nog niet geoogst werden, kan er echter een uitzondering van kracht zijn. Daarvoor wordt het volgende voorgesteld:
 1. Voor droogte in 2019 moet in ieder geval de eerste schadevaststelling plaatsgevonden hebben uiterlijk op 22 oktober 2019. Als er enkel een eerste en eenmalige vaststelling nodig was, dan is een duidelijke vermelding op het pv vereist.
 2. De tweede vaststelling moet zo dicht mogelijk bij de oogst uitgevoerd worden, uiterlijk op 29 november 2019. Als dat niet kan voor bepaalde teelten met schade, dan moet dat gemeld worden aan de juiste buitendienst. De contactgegevens daarvoor vind je onderaan dit bericht.
 • Uiterlijk op vrijdag 29 november moet een kopie van alle schattingsverslagen (pv's) bezorgd worden aan een buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. De nodige contactgegevens vind je onderaan dit bericht.

 

Hieronder kan je ons oorspronkelijke nieuwsbericht nalezen:

Stap 1: advies van het KMI

Het KMI bevestigt dat de zonnestraling in de voorbije zomer uitzonderlijk was voor heel Vlaanderen. Die omstandigheden kunnen de oorzaak zijn van zonnebrand in de appelteelt. Het advies vermeldt bovendien dat ook in andere teelten zonnebrand kan optreden ten gevolge van dergelijke weersomstandigheden. Momenteel wordt een bijkomend advies gevraagd aan het KMI over het al dan niet uitzonderlijke karakter van de droogte in de voorbije zomermaanden in Vlaanderen.

 

Stap 2: overzicht van alle schadegevallen

De minister bevoegd voor landbouw wil intussen een overzicht krijgen van alle schadegevallen die landbouwers de afgelopen maanden meldden bij gemeentebesturen. De schade moet te wijten zijn aan de hitte en de droogte. Daarmee zal worden onderzocht of land- en tuinbouwers kunnen terugvallen op een tussenkomst door het Vlaams Landbouwrampenfonds. Een erkenning van een landbouwramp is alleen mogelijk als de totale schade hoger ligt dan 1,24 miljoen euro en als de gemiddelde schade per dossier hoger is dan 5.580 euro.  

 

Hoe worden de kosten geraamd?

De raming van de globale schade zal worden gebaseerd op de schattingsverslagen die de gemeentelijke schattingscommissies hebben opgemaakt. Daarvoor zijn altijd twee schadevaststellingen noodzakelijk. Beide vaststellingen moeten ten laatste op 22 oktober 2019 gebeurd zijn.

 • De eerste schadevaststelling is nodig om het oorzakelijke verband vast te stellen tussen het weersverschijnsel en de schade.
 • De tweede schadevaststelling gebeurt net voor de oogst om de definitieve schade vast te stellen.

 

Contactgegevens van buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij

 • Provincie Antwerpen: inkomenssteun.antwerpen@lv.vlaanderen.be of Anna Bijnsgebouw, Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Inkomenssteun, Lange Kievitstraat 111-113, bus 71, 2018 Antwerpen
 • Provincie Oost-Vlaanderen: inkomenssteun.oostvlaanderen@lv.vlaanderen.be of Virginie Lovelinggebouw, Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Inkomenssteun, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 101, 9000 Gent
 • Provincie West-Vlaanderen: inkomenssteun.westvlaanderen@lv.vlaanderen.be of Vlaams Administratief Centrum, Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Inkomenssteun, Koning Albert I-laan 1 / 2, bus 101, 8200 Brugge
 • Provincie Limburg: inkomenssteun.limburg@lv.vlaanderen.be of Vlaams Administratief Centrum, Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Inkomenssteun, Koningin Astridlaan 50 bus 6, 3500 Hasselt
 • Provincie Vlaams-Brabant: inkomenssteun.vlaamsbrabant@lv.vlaanderen.be of Vlaams Administratief Centrum, Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Inkomenssteun, Diestsepoort 6, bus 101, 3000 Leuven

Gekoppelde thema's & sectoren: -- Algemeen --