Nu de staalnamecampagne voor nitraatresidubepaling voorbij de helft is, brengen we jou even op de hoogte van de huidige stand van zaken. We zien de klassieke jaarlijkse trends bij de verschillende teeltgroepen tevoorschijn komen. Het gemiddelde nitraatresidu bedraagt momenteel 107 kg nitraat-N / ha.

Nitraatresidu 2019

In onderstaande grafiek delen we de geanalyseerde stalen in in vijf categorieën van gemeten nitraatstikstof in kg / ha. Bieten, grasland en wintergranen scoren vrij goed, met het leeuwendeel van de geanalyseerde stalen in de laagste nitraatresiduklasse 0-70 kg N / ha.

Bij de maïs merken we een grotere verdeling van het aantal stalen over de verschillende nitraatresiduklasses. De grootste groep bevindt zich in de klasse 0-70 kg N / ha, maar toch heeft 45% van de maïspercelen een residu hoger dan 90 kg N / ha.  

Bij de aardappelen ligt het gemiddelde residu op ongeveer 180 kg N/ha, 40% van de percelen had een residu hoger dan 180 kg N/ha.  


 

20191107BBWnitraatresidu.jpg


 

 

Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting