Eind oktober werd in Harelbeke bermgras gemaaid in het kader van het Interreg-project Grassification. Dat bermmaaisel werd dan op Inagro ingekuild om te bewaren en over een paar maanden te voeden in de anaerobe vergister.

Inkuilen bermgras

Om het bermgras op de juiste manier te kunnen bewaren nadat het gemaaid is, wordt in deze studie het bermgras eerst ingekuild op Inagro. Nadien zal het bermgras worden gebruikt in co-vergisting met VeDoWS-mest in de anaerobe vergister van Inagro. Het project Bermg(r)as toonde al aan dat vergisting voor Vlaanderen de beste optie is voor de verwerking van bermgras, tenminste als we het gras inkuilen, en dus bewaren.


Op de foto hiernaast zie je het gemaaide gras dat in de sleufsilo uitgeladen werd. Daarna werd het gras aangedrukt en ingekuild. In januari/februari zullen we het ingekuilde gras voeden aan de vergister, waarna het digestaat op eigen velden wordt uitgereden.

 

20191105_foto1.jpg
 
Het belang van kwalitatief goed bermgras is niet te onderschatten voor verder gebruik in vergisting. Voor het maaien gebruikten we daarom een aangepaste maaikop van het West-Vlaamse bedrijf Vandaele. Van die maaikop maakten we  op een eerdere demo (18/06/2019) in Maldegem gebruik. Er wordt minder diep gemaaid (maaistand niet lager dan 10 cm), waardoor minder bodemdeeltjes en afval in het maaisel geraken. Dat zou echter wel invloed hebben op de werkingssnelheid: de kop zou iets minder manipuleerbaar zijn. Uit eerste testen blijkt dat het zandgehalte onder de norm van 2 % ligt, wat positief is. De nieuwe maaikop lijkt daarom voor gebruik van gras in biobased toepassingen een verbetering.

 

 

20191105_Foto2.jpg
 
In de loop van de komende maanden zullen we een update voorzien van deze inkuil- en vergistingsproef. Voor meer info over ‘Grassification’ kan je terecht bij Audrey Miserez via audrey.miserez@inagro.be of 051 14 03 01

 


Deze proeven vinden plaats binnen het 2zeeen project Grassification.
Het project ‘Grassification’ is gefinancierd binnen het Interreg V-programma 2 Zeeën, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.interreg2seas.eu/nl.

20191105_Grassification_logoSAMEN.jpg 20191105_flag_yellow_high.jpg