Vroege broccoli luistert heel nauw. Een correcte opkweek is belangrijk om vroegtijdig opschieten te vermijden. In deze rassenproef vergeleken we 12 rassen. Alle cultivars, met uitzondering van Green Magic (Sakata) gaven een zeer goede kwaliteit. De kwaliteit was beter bij de latere rassen. Qua individueel stukgewicht noteerden de nieuwe rassen Babilon (Clause) en Beachy (Syngenta) de beste resultaten.


Broccolirassen vroege teelt 2019

Veel beloftevolle rassen  

In vergelijking met de referentie Ironman (Seminis) lijken de vroege rassen Malibu (Bejo) en CLX 3575 (Clause) en de latere rassen Larsson (Rijk Zwaan) en Triton (Sakata) beloftevol. Het vroege Kuba (Clause), Eos (Sakata) en het latere Parthenon (Sakata) bevestigden hun goede resultaten uit het verleden. De vroege cultivar Green Magic (Sakata) viel met veel boorders en weinig Flandria-kolen tegen. Het vroege Aquiles (Sakata) scoorde dit jaar wel goed, maar het geeft een lager stukgewicht.  

 

Voldoende stikstof nodig

Deze proef werd gezaaid op 8 februari in 4 cm perspotten. Vervolgens werd er geplant op 3 april op een afstand van 70 cm op 45 cm in een zandleembodem. De voorvrucht was korrelmaïs. Er werd 600 kg/ha patentkali toegediend. De stikstofbemesting bestond uit 500 kg/ha ammoniumnitraat, toegediend als bandbemesting tijdens het planten. Later in het groeiseizoen werd er 500 kg/ha kalknitraat bijbemest op basis van advies. Extra besparen op stikstof in deze teeltperiode is niet zinvol, omdat een nateelt die het overschot aan stikstof perfect opneemt, zonder problemen kan.

 

Acryldoek geeft vervroeging

Na het planten werden de kolen afgedekt met acryldoek tot 22 mei. De planten ontwikkelden tegen eind mei veel bladmassa. Kort voor de oogst werd er 1 maal beregend (20 l/m²). De koolvorming verliep in optimale omstandigheden. De oogst begon op 23 mei en eindigde op 20 juni.  

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie | Groenten Open Lucht