De Provincie West-Vlaanderen wil de West-Vlaamse varkenshouders aanmoedigen en ondersteunen om het speenmanagement op hun bedrijf zo vlot mogelijk te laten verlopen. Daarvoor ontwikkelden DGZ en Inagro een handige checklist. West-Vlaamse varkensbedrijven kunnen rekenen op steun en begeleiding om samen met de bedrijfsdierenarts hun speenmanagement te optimaliseren. Ben je geïnteresseerd? Schrijf je dan nu in!

Optimaliseer je speenmanagement met de checklist Optimaal Spenen

Checklist voor elke varkenshouder

Biggen spenen blijft een moeilijk proces en loopt niet altijd even vlot. In het project ‘Optimaal spenen op West-Vlaamse varkensbedrijven’ ontwikkelden DGZ en Inagro een checklist. De vragenlijst is gebaseerd op zowel wetenschappelijke informatie als input van West-Vlaamse varkenshouders zelf. De tool geeft je inzicht in het speenmanagement en helpt je om de kritieke punten te identificeren. Samen met je bedrijfsdierenarts kan je die punten verder onder de loep nemen en acties ondernemen.
 
> De checklist vind je terug in deze pdf of via de website van DGZ.
 
 
Bijkomende ondersteuning voor West-Vlaamse bedrijven
 
In de tweede fase van dit project kunnen West-Vlaamse bedrijven zich samen met hun bedrijfsdierenarts laten begeleiden om hun speenmanagement te optimaliseren. Ben je gemotiveerd om het speenmanagement op jouw bedrijf te optimaliseren en beschik je over...
  • een varkensbedrijf met minstens 150 zeugen en een biggenafdeling;
  • de mogelijkheid om kengetallen uit de biggenbatterij ter beschikking te stellen;
  • de bereidwilligheid om je ervaringen (op anonieme wijze) te delen?

Dan kom je in aanmerking om deel te nemen aan het project!

 

Wat mag je verwachten van dit project?

We bieden opvolging en begeleiding bestaande uit drie bedrijfsbezoeken en bijkomende relevante analyses.

  • Identificatie van de risicofactoren op jouw bedrijf aan de hand van de checklist ‘optimaal spenen’ tijdens een eerste bezoek.
  • Opvolging van de situatie, interpretatie van de analyses en verdere adviezen tijdens een tweede bezoek.
  • Eindevaluatie tijdens een derde bezoek.

 

Heb je interesse om deel te nemen?

Neem dan contact op met DGZ (Helpdesk@dgz.be of 078 05 05 23). We bekijken samen met jou en je bedrijfsdierenarts of je in aanmerking komt voor dit project.

 

Speenmgmt_blog_FOTO31102019.jpg


logo W-VL de gedreven provincie.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Varkenshouderij