De restnitraatcampagne is ondertussen van start gegaan. Maar wat is nu juist de drempelwaarde waaraan je moet voldoen? Een perceelsevaluatie of een bedrijfsevaluatie, wat is het verschil? Je ontdekt het in dit nieuwsbericht.

Is mijn nitraatresidu nu laag genoeg?

Perceelsevaluatie

Een perceelsevaluatie gebeurt bij:

Controlestalen

Gebeuren in opdracht van, en worden betaald door, VLM.

Opvolgstaal

  • Moet je zelf aanvragen en betalen;
  • Kan opgelegd worden door een negatieve perceelsevaluatie vorig jaar ( tussen drempelwaarde 1 en 2, in gebiedstype 0 );
  • Gebeurt bij het gebruik van derogatie;
  • Gebeurt als je beschikt over een vrijstelling voor gebiedsgerichte maatregelen;
  • Gebeurt als maatregel na doorlichting.
 
De drempelwaarde die van applicatie is, is afhankelijk van het gebiedstype waarin het bemonsterde perceel ligt, de textuur van het perceel en de teelt die er verbouwd werd.
   
20191031_CVBB_drempelwaardes_MAP6.jpg

De beoordeling is goed bij een nitraatresidu kleiner of gelijk aan de eerste drempelwaarde (DW 1).
Als het resultaat hoger is, kan je als landbouwer een tegenanalyse aanvragen. Het laagste resultaat wordt dan in rekening gebracht.

     
2019_CVBB_voorbeeld_perceelsevaluatie.jpg

De gevolgen
van een perceelsevaluatie zijn ...

20191031_CVBB_gevolgen_perceelsevaluatie1.jpg
Figuur: ziet gevolgen
     

Bedrijfsevaluatie    
 
Een bedrijfsevaluatie gebeurt bij:        
  • Een negatieve bedrijfsevaluatie vorig jaar;
  • De aanvraag van een vrijstelling gebiedsgerichte maatregelen;
  • Een negatieve perceelsevaluatie vorig jaar (zoals weergegeven in de figuur 'perceelsevaluatie gevolgen'), in 2020 blijft het veelal beperkt tot een perceelscontrole;
  • Als maatregel na doorlichting.
De drempelwaarde die van toepassing is, is afhankelijk van het gebiedstype waarin het bemonsterde perceel ligt, de textuur van het perceel en de teelt die er verbouwd werd (zie bovenstaande tabel).  
 
Binnen een bedrijfsevaluatie wordt vervolgens een gewogen gemiddelde berekend. Dat wil zeggen dat de resultaten worden gekoppeld aan de verbouwde oppervlakte van de desbetreffende teeltgroep. Het resultaat van de teeltgroep met de grootste oppervlakte heeft dus de grootste invloed.  
 
Binnen een bedrijfsevaluatie bestaat ook de mogelijkheid om een perceel te herbemonsteren. Daarbij zal niet het laagste resultaat maar het gemiddelde resultaat van de twee staalnames in rekening worden gebracht.  
   
20191031_CVBB_nitraatresidu_per_type_nl_gewogen_gemiddelde.jpg

Voor de gewogen gemiddelde drempelwaarde wordt dezelfde als hierboven gemaakt. Voor de aanvraag tot vrijstelling van gebiedsgerichte maatregelen wordt telkens gerekend met de drempelwaardes voor gebiedstype 2 en 3.
   
   
20191031_CVBB_gewogen_drempelwaardes.jpg

De gevolgen van de bedrijfsevaluatie zijn ...


20191031_CVBB_gevolgen_bedrijfsevaluatie1.jpg


Figuur: bedrijfsevaluatiegevolgen


Bron figuren en tabellen: VLM website geraadpleegd op 31/10/2019
Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting