In "Het Provinciaal Domein" focust Focus-WTV op het beleid van het West-Vlaams provinciebestuur. De uitzending van 31 oktober staat in teken van de preiteelt in West-Vlaanderen. Reporter Vincenzo gaat in gesprek met eerste geduputeerde Bart Naeyaert, maar ook met onderzoeker Jonathan De Mey over de toepassing van precisietechnologie voor de preiteler. Voor een breed publiek wordt de context geschetst en een blik geworpen op de huidige en toekomstige stand van zaken. Bekijk de reportage online.

Precisietechnologie in de preiteelt in beeld
West-Vlaanderen is gekend om haar preiteelt, maar ook door de nitraatproblematiek bij de teelt van late herfst- en winterprei. Momenteel bemesten land- en tuinbouwers hun percelen meestal nog uniform. Toch nemen we vaak een aanzienlijke variatie waar in de bodem- en gewastoestand binnen één perceel.
 
Plaatsspecifiek bemesten dankzij precisietechnologie
 
In het VLAIO-project WikiLeeks werken Inagro, ILVO, VITO, PCG, PSKW en KU Leuven aan een plaatsspecifiek bemestingsbeheer in de preiteelt. Plaatsspecifiek bemesten op basis van de waargenomen gewasbehoefte zou de groei kunnen verzekeren mét een zo optimaal mogelijke inbreng van meststoffen. Zo kunnen we stikstofuitspoeling vermijden. Daarvoor gebruiken we diverse (sensor)technieken die informatie geven over de bodemtoestand (bv. zuurtegraad, elektrische geleidbaarheid en koolstofgehalte) en de gewasgroei.
 
Precisietechnieken dienen als managementtool voor de land- en tuinbouwer om tot een beter perceelsbeheer te komen. Onderzoekers proberen de correcte link te leggen tussen data uit diverse gegevensbronnen en kenmerken van de preiteelt.
 
 
Aan de slag in WikiLeeks
 
In WikiLeeks focussen we voornamelijk op het gebruik van spectrale beelden om de stikstofnood en potentiële groei op de verschillende zones op het veld te identificeren. Op basis van die interpretatie maken we de vertaalslag naar taakkaarten met relevante impact voor de landbouwpraktijk. Daarvoor zetten we het online platform “watchITgrow” in. Met de taakkaarten wordt het mogelijk om gerichter te bemesten, rekening houdend met de actuele bodemtoestand en gewasgroei. Die toepassing is op heden al operationeel in de aardappelteelt.
 
 
Meer info
 
Wil je meer info over het WikiLeeks-project, dan kan je terecht bij Tim De Cuypere via tim.de.cuypere@inagro.be of 051 27 32 87 en bij Jonathan De Mey via jonathan.demey@inagro.be of 051 27 33 14.          
     
     
         
Dit nieuwsbericht kadert in het VLAIO-LA-traject “WikiLeeks: Preciezer prei telen met precisielandbouw”.
 
                   
 
20190212_WikiLeeks.png
Gekoppelde thema's & sectoren: Groenten Open Lucht | Landbouw In Zijn Omgeving | Smartfarming