In MAP 6 is de uitrijperiode van alle soorten meststoffen met twee weken ingekort. Dat betekent dat ook voor type 1 en 3 meststoffen een uitrijverbod van toepassing is vanaf 1 november.

Definitieve uitrijstop meststoffen 2019

Uitrijverbod

Tussen 1 november en 15 januari geldt een totaal verbod op het uitrijden van meststoffen. Binnen MAP 6 start de uitrijstop dus 14 dagen vroeger en is het gebruik van de meststoffen type 1 (stalmest, champost en traagwerkende Meststoffen) en type 3 (kunstmest, afvalwater en spuistroom) vanaf 1 november verboden. Voor de type 2 meststoffen was het uitrijverbod al van toepassing.

 

Opslag van type 1 meststoffen op de akker

Binnen MAP 6 is het toegelaten om meststoffen van type 1 op te slaan op de kopakker. Gebeurt dat tussen 1 november en 15 januari, dan dient de opgeslagen mest wel afgedekt te worden met een luchtdoorlatende, semipermeabele doek. Die voorwaarde geldt niet voor de opslag van gecertificeerde gft- en groencompost en boerderijcompost.

Na 15 januari is die afdekking niet meer vereist als de opslag maximaal 2 maand duurt. Wil je langer dan 2 maand opslaan op de akker, dan is de bovenvermelde afdekking wel vereist.

Algemene voorwaarden opslag type 1 meststoffen op de akker

  • De afstand tot de perceelsgrens en het oppervlaktewater bedraagt minimaal 10 meter.
  • De afstand tot woningen van derden en publiek toegankelijke gebouwen bedraagt minimaal 100 meter.

 

Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting