Drinkwater is een belangrijke factor op een veeteeltbedrijf, om niet te zeggen “het onzichtbare goud van het bedrijf”. Wil je weten waarop je moet letten om kwalitatief drinkwater te geven aan je dieren? Wil je weten welke waterbehandelingen mogelijk zijn of welke manieren er zijn om kwalitatief drinkwater voor je dieren te winnen? Stip dan alvast donderdag 6 februari in je agenda aan!

Save the date: Belevingsdag water in de veehouderij

Je dieren kwalitatief drinkwater kunnen geven, is vaak een uitdaging. Het afgelopen decennium is er al heel wat onderzoek uitgevoerd rond waterkwaliteit, waterbehandelingstechieken en waterwinning voor drinkwatervoorziening voor vee. Binnen het demonstratieproject “Goed drinkwater, het onzichtbare goud op een veeteeltbedrijf” willen we deze kennis uitgebreid met jou als veehouder (rundvee-, varkens- of pluimveehouder) delen.

Op donderdag 6 februari organiseren we daarom een “Belevingsdag water in de veehouderij”. Op deze belevingsdag brengen we verschillende waterbehandelings-, waterwinnings- en wateropslagfirma’s samen, zodat jij, als veehouder, op één namiddag met verschillende firma’s in contact kan komen en er ook vragen kan stellen.

Daarnaast geven we ook korte infosessies rond het belang van waterkwaliteit en nieuwe behandelingstypes die bij onze partners en praktijkbedrijven uittesten.

 

Noteer dus alvast in jouw agenda:

 

Belevingsdag water in de veehouderij

Donderdag 6 februari 2020 van 13 u tot 17 u

Inagro, Ieperseweg 87 in Rumbeke-Beitem

 

Begin januari bezorgen we je een persoonlijke uitnodiging met gedetailleerd programma en mogelijkheid tot inschrijving. Hou je mailbox in de gaten.

 
In het kader van het demonstratieproject zal deze belevingsdag water in de veehouderij ook plaatsvinden op 13 februari 2020 op de Hooibeekhoeve in Geel.
 
 

 

Deze studiedag wordt georganiseerd met steun van Departement Landbouw en Visserij en in samenwerking met onze partners:

Belevingsdag_Water_2020_LogoVlaio_ED.jpg


Gekoppelde thema's & sectoren: Melkveehouderij | Pluimveehouderij | Varkenshouderij | Vleesveehouderij