Bijzonder bezoek begin september. Voor het Europese opleidingsprogramma “Better Training for Safer Food” kwamen beleidsmakers uit heel Europa naar Inagro en het afstroomgebied van de Bollaertbeek. We deelden expertise om gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater te vermijden via demonstraties van goede landbouwpraktijken en concrete maatregelen op het veld.

Better Training for Safer Food op bezoek in het afstroomgebied van de Bollaertbeek

Binnen de Europese commissie bestaat er een opleidingsprogramma voor beleidsmakers van de verschillende Europese landen met als doel tot een betere voedselveiligheid te komen. Eén van de opleidingen is een diepgaande training rond gewasbeschermingsmiddelen. Deze omvat de Europese regelgeving, efficiëntie van gewasbeschermingsmiddelen en risico-beoordeling bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor mens en milieu. Zo’n training gaat door in verschillende Europese landen. In de tweede week van september waren een dertigtal beleidsmakers uit verschillende Europese landen in België te gast en bezochten ze het afstroomgebied van de Bollaertbeek en Inagro. Voor België was er bijvoorbeeld een deelnemer van het FOD Voedselveiligheid, die instaat voor de erkenning van gewasbeschermingsmiddelen, aanwezig.

 

De deelnemers werden rondgeleid in het waterproductiecentrum in Zillebeke. Aan de Vierstraat toonden we de deelnemers de meettoestellen en kregen ze meer uitleg over de monitoring i.k.v. WaterProtect. Daarna werden goede landbouwpraktijken voorgesteld: de grasbufferstrook, groenbedekkers, niet-kerende bodembewerking, aardappeldrempels, vul- en spoelplaatsen met opvang en zuiveringssysteem voor restwater en driftreducerende doppen. De beleidsmedewerkers hadden sommige goede landbouwpraktijken nog nooit in de praktijk gezien en waren heel geïnteresseerd.

Gekoppelde thema's & sectoren: